Intimacy Wednesday 4 March 2018

Intimacy Wednesday 4 March 2018
“ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือ เด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:27‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.us/174/jas.1.27.thsv11

+ การที่เราแสดงความเชื่อออกมาด้วยใจที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้า พระบิดาของที่แท้จริง จะส่งผลถึงแผ่นดินและอาณาจักรของพระองค์จะถูกแผ่ขยายออกไป

+ การช่วยเหลือ เด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก” เป็นสิ่งที่พระบิดาอยากให้เราทำ เราต้องตอบสนอง

Leave a Comment

Your email address will not be published.