Month: July 2019

การวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณ

การวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณ การดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้น สิ่งหนึ่งที่จะวัดความเติบโตของผู้เชื่อ ไม่ได้อยู่ที่ว่า เขาเชื่อพระเจ้ามานานแค่ไหน หรือ เขาทำงาน ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าสำเร็จมากมายแค่ไหน หรือ เป็นคนที่มีชื่อเสียง มากแค่ไหน แม้กระทั่งคนที่อ่านพระคัมภีร์จบหลาย ๆ รอบ หรือเขียน วรรณกรรมคริสเตียน เขียน อรรถาธิบายพระคัมภีร์ก็ตาม แม้นั้นอาจจะเป็นการเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้บ้าง แต่หลายครั้งเราเห็นว่า คริสเตียนที่เชื่อพระเจ้ามานานบางครั้งก็บันดาลโทสะ อย่างกับคนที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เลย และทำให้พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ การวัดความเติบโตที่แท้จริง ต้องวัดเมื่อเขาเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นจึงจะเป็นการวัดความเติบโตที่ดีที่สุด การตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ๆ ณ เวลานั้น จะทำให้เราเห็นตัวเราเองดีที่สุด เมื่อเราถ่อมใจเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ เราจะสามารถบอกตัวเองได้ว่า เราเติบโตกับพระเจ้ามากเพียงใด การตอบสนองต่อสถานการณ์ จะรวมถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรา ไมว่าจะเป็นเรื่อง การทำงาน การตอบสนองต่อแรงกดดัน คำพูดของคนรอบข้าง คำพูดใส่ร้าย คำพูดถากถาง หรือการที่เราพูดบางสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ คำสบถ คำพูดประชด หรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องรอคอย อดทน ณ เวลานั้น เราจะรู้ตัวเราเลยว่า เราขอบคุณหรือเราบ่นต่อว่าพระเจ้า เราเท่านั้นที่รู้ อีกประการคือ …

การวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณ Read More »

ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเช้าวันใหม่

เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิต และทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น ในแต่ละวัน และการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรายิ่งน่าตื่นเต้นและมีความชัดเจน เมื่อเราเองได้มีเวลาฟังเสียงของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคนเหมือนอย่างพระเยซูเพียงแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในกายภาพแบบพระเยซู แต่มาในพระลักษณะที่เป็นวิญญาณ ซึ่งเราจะมองดูด้วยตา ไม่ได้ แต่เราสามารถสัมผัสพระองค์ ผ่านทางจิตใจและที่สำคัญคือจิตวิญญาณได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาที่พูดกับเรา คุยกับเรา และทำให้เราได้มีเวลารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน พระองค์อยากจะบอกเรื่องราวหลายอย่างมากมายของอนาคตชีวิตเรา ที่ตัวเราเองก็คาดหวังและอยากรับรู้ แต่หลายครั้งเรากลับมีเวลาในการพูดคุยกับพระองค์น้อยเกินไป และเรารีบเร่งในการจบบทสนทนา โดยไม่ได้สนใจว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาสิ่งใด สิ่งนี้เป็นความน่าเสียดายสำหรับวิถีชีวิตคริสเตียนที่มีพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งอยู่กับในเรา แต่เราเลือกที่จะใช้กำลังและปัญญาอันน้อยนิดของตนเองในการวางแผนและทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ เราเสียโอกาสไปมากเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ฟังเสียงที่พระองค์บอก หรือย้ำเตือน หรือเตือนสติเรา และทำให้เราเองต้องมารับผลในทางร้ายอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นเราต้องกลับมาหาพระองค์ กลับมาใช้เวลาอยู่กับพระองค์ ให้มากขึ้น ให้เรากลับมามีความสนิทสนมกับพระองค์อีกครั้งและต่อเนื่อง เหมือนอย่างที่พระเยซู ได้ยกตัวอย่างแขนงและเถาองุ่น “จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา “ ยอห์น 15:4 พระเยซูยังต้องจัดเวลาส่วนตัวในตอนเช้าเพื่อที่จะใช้เวลากับพระบิดาเช่นกัน “ ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น “ มก.1:35 เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราแล้ว เราแค่อยู่ในที่เป็นส่วนตัว ให้เงียบสักหน่อยเพื่อเราจะได้ไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอก …

ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเช้าวันใหม่ Read More »

จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิด  ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเรา จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิด  ฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเล ทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้ หนังสืออพยพ 14:15-16 แม้ว่าพระเจ้าจะทำอัศจรรย์อย่างต่อเนื่องกับอิสราเอล และพูดกับโมเสสอย่างเจาะจง ท่านเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะเข้ามาร้องทูลพระเจ้า ในสิ่งที่ อิสราเอลบ่นต่อว่าท่าน นั่นหมายถึง สถานการณ์แวดล้อมได้ถาโถมและเข้ามากดดันตัสท่าน อย่างที่สุด สิ่งที่พระเจ้าย้ำเตือนก็คือให้เราได้ประกาศ ความเชื่อ ประกาศสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น แก่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เผชิญ เพราะถ้อยคำของเราเป็น ฤทธิ์เดชที่พระเจ้าจะโปรดฟัง และพอพระทัยในความเชื่อของเรา