Month: January 2018

บทเรียนจากคนสอดแนมของโยชูวา : ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

บทเรียนจากคนสอดแนมของโยชูวา : ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด พระเจ้าทวงสัญญาไว้กับโมเสสว่าจะยกแผ่นดินคานาอันที่มีน้ำผึ้ง น้ำนมบริบูรณ์ ให้แก่อิสราเอล และเมื่อถึงคราวที่โยชูวาต้องนำอิสราเอลต่อจากโมเสสที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนั้น โยชูวาได้ส่งคนสอดแนมไปสองคนไปยังเมืองเยรีโค เพื่อดูสภาพเมือง และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาแจ้งแก่ โยชูวา พระวจนะพระเจ้า ในพระธรรม โยชูวา บทที่ 2 ได้กล่าวเอาไว้ คนสอดแนมได้อยู่ในบ้านของราหับซึ่งเป็น หญิงโสเภณี และนางได้ซ่อนท่านทั้งสองไว้จากการตามล่าของนักรบเยรีโค หลังจากนั้นนางได้ขอให้ไว้ชีวิตของนางและครอบครัวเมื่ออิสราเอลจะมาและยึดเมืองนี้ นางราหับนั้นยำเกรงพระเจ้า แม้จะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม ท้ายสุดแล้วพระเจ้าก็ได้อวยพรเธอและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในดินแดนอิสราเอล สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในตอนนี้ก็คือ แม้ว่าพระเจ้าจะมีพระสัญญาในการให้ดินแดนแก่อิสราเอล คือดินแดนคานาอัน แต่หน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าไปยึดครอง คืออิสราเอลเอง พวกเขาต้องมีการวางแผนอย่างดี โดยใช้การสอดแนม ไม่ใช่ฟังพระสัญญาแล้วยกทัพ เดิน ดุ่ยๆ เข้าไปยึด เมืองเยรีโค เปล่าๆ และพวกเขายังต้องเผชิญความเสี่ยงต่อชีวิตเช่นเดียวกัน ดังนั้นการพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆ สิ่งที่ทำนั้นจึงสำคัญ เราต้องเชื่อในพระสัญญา ฟังเสียงพระเจ้าและซื่อสัตย์ ในการทำสิ่งต่างๆ อย่างไม่ประมาท picture credit : www.biblicalarchaeology.org

ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า

ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า พระธรรม สดุดี 104 : 33 กล่าวว่า ” ข้ามีชีวิตอยู่ตราบ‍ใด ข้าจะร้อง‍เพลงถวายพระ‍ยาห์‌เวห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้อง‍เพลง‍สดุดีถวายพระ‍เจ้าของข้า “ ชีวิตผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ น่าจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ ดังที่ กษัตริย์ดาวิดได้ บอกว่า ตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่ พระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ไม่สำคัญว่า เราจะเจอสถานการณ์อย่างไรรอบด้านเรา  ไม่ว่าจะดีหรือดูเหมือนไม่ดี บทเพลงจากจิตวิญญาณของเรา ต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์ เราร้องบทเพลง สรรเสริญพระเจ้า ของเราด้วย เพลงสดุดี หรือเพลงจากใจ ก็ได้ รวมถึงเพลงที่ พี่น้องคริสเตียนได้แต่งขึ้นมากกมาย ก็จะทำให้ชีวิต เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญพระเจ้า  คำพร่ำบ่น ความคิดแง่ลบ ใจที่ห่อเหี่ยวก็จะถูกแทนที่ด้วยบทเพลงเสรรเสริญพระเจ้า ” ในตราบที่เรามีลมหายใจ เราจะสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาที่แสนดียิ่งของเรา “  credit picture : sharefaith.com