ท่าที่แห่งการเชื่อฟังพระบิดา เป็นท่าทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน

ท่าที่แห่งการเชื่อฟังพระบิดา เป็นท่าทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน

Read More