ให้พระเจ้านำหน้าในทุกสิ่ง

ชีวิตเราถูกไถ่แล้วโดยโลหิตพระเยซู เราจึงเป็นของพระองค์โดยสมบูรณ์ ชีวิตเราไม่ได้เป็นของตัวเราเองอีกต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่เป็น เจ้าของชีวิต เราต้องให้พระองค์นำหน้าเราทุกย่างก้าว นำในทุกสิ่ง ทุกทาง เราจะไม่เหนื่อย เพราะเราเป็นของพระองค์ไง เราไม่ได้้เป็นของตัวเราเองอีกแล้ว อธิษฐานนะครับ ให้พระเจ้านำหน้าชีวิตในทุกทาง แล้วหนทางจะสดใส และรับการอวยพรตามน้ำพระทัย พระบิดา