Month: May 2020

พระยาเวห์ พระเจ้าของเราทั้งหลายผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และสมควรรับการสรรเสริญเป็นนิตย์

1พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง ให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่น พระองค์ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ ให้แผ่นดินโลกหวั่นไหว 2พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิ่งอยู่ในศิโยน พระองค์สูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติทั้งปวง 3ให้เขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าคร้ามกลัวของพระองค์ เพราะพระนามนั้นบริสุทธิ์ สดุดี 99 : 1-3 พระยาเวห์ พระเจ้าของเราทั้งหลายผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และสมควรรับการสรรเสริญเป็นนิตย์ พระวจนะทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่จะบรรยายและเข้าใจได้ ทุกชนชาติจะต้องจำนน และศิโรราบ ต่อพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สิ่งนี้ทำให้เรา มองภาระ หรือปัญหา อุปสรรค ที่เราเผชิญ เป็นดั่งขนมหวาน ไปในทันที ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งพระทัยอันบริบูรณ์และความยิ่งใหญ่ของพระบิดาได้ ผู้โปรดนำให้เรามีชัยเหนือทุกอุปสรรคทั้งสิ้น พระเกียรติและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว หัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยการสรรเสริญ เยินยอและยกพระนามของพระองค์ ตลอดไปเป็นนิตย์ และทำให้เรามี กำลังในฝ่ายวิญญาณอย่างมาก เพื่อทำให้พระราชกิจของพระองค์ สำเร็จ ตามพระทัย สรรเสริญพระยาเวห์ ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

ขอบคุณพระเจ้า พระบิดา

ขอบคุณพระเจ้า พระบิดา แต่ละวันที่ผ่านมา นับแต่เวลาที่เราตื่นขึ้น ให้เราเองได้ มีใจที่แสดงความขอบพระคุณพระเจ้า อยู่เสมอ เพราะทุกสิ่งที่พระองค์อนุญาตและนำให้เกิดขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่มีผลดี ซ่อนอยู่ พระเมตตาคุณของพระองค์ ไม่เคยสูญสิ้น และพระองค์ได้ประทานแต่สิ่งที่ดีให้แก่เราอยู่เสมอ หัวใจแห่งการขอบพระคุณ ควรจะอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายในฐานะลูกของพระบิดาที่รักเรา เพราะทุกสิ่งล้วนดีทั้งสิ้น เพราะเรารู้ได้ว่า เมื่อเวลาผ่านไป เราจะได้เห็นสิ่งที่ดีต่าง ๆ เหล่านั้น ที่พระองค์ได้นำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ว่าพระพรที่เรานับ จะสิ่งดีมากมาย หรือจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ แก้ไข ปรับปรุง จิตวิญญาณของเราก็จะขอบพระคุณพระเจ้า ได้อยู่เสมอ “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ” สดุดี 107:1 (THSV11) การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

จงหวังในพระยาห์เวห์ เพราะในพระยาห์เวห์มีความรักมั่นคง

อิสราเอลเอ๋ย จงหวังในพระยาห์เวห์ เพราะในพระยาห์เวห์มีความรักมั่นคง และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ สดุดี 130 : 7 พระบิดาเป็นความหวังใจเดียวที่เรามีอยู่บนโลกนี้ เป็นความปลอดภัยอย่างที่สุดที่เราได้มาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ พระบิดาผู้รักเรามากกว่าใคร และได้ค้ำชูชีวิตของเรา ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ สถานการณ์ทั้งสิ้นที่เข้ามาในชีวิต ทำให้เราเรียนรู้จัก การวางใจ ความเชื่อ การพึ่งพาพระองค์ในทุกเวลา และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ พระองค์ได้นำให้เกิดในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยังดำรงอยู่เป็นนิตย์ และนำหน้าจิตวิญญาณ และชีวิตของเรา อย่างมั่นคงและเข็มแข็ง ขอโปรดนำเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายต่อไปด้วย สรรเสริญพระนามพระองค์ ยาเวห์ ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ