Intimacy Wednesday 28 March 2018

Intimacy Wednesday 28 March 2018
“อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้า” เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวง และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย แต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเอง คือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำ เมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาป และเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตาย”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:13-15‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/jas.1.13-15.thsv11

+ การล่อลวงให้ล้มลง ให้ทำบาปไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่อย่างใด แต่การล่อลวงนั้นมาจากตัวเขาเอง จากตัณหาที่ก่อตัวขึ้น และนำไปสู่ความบาป และนำไปถึงความตาย_ในที่สุด

+ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเท่านั้นที่จะช่วยวิญญาณจิต และตัวเราให้พ้นจากการล่อลวงนี้ได้ การให้มีผลพระวิญญาณ เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อช่วยไม่ให้เราถูกล่อลวง และให้พระวิญญาณครอบครองชีวิตโดยสมบูรณ์ เราต้องยอมให้พระองค์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิต

Leave a Comment

Your email address will not be published.