Intimacy Thursday 22 March 2018

Intimacy Thursday 22 March 2018

‘จาก ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงคนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้น ขอสวัสดีพี่น้อง พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย ‘ ยากอบ 1:1-4 https://www.bible.com/bible/174/JAS.1.1-4

+ การเดืนติดตามพระเจ้าต้องพบกับการทดลอง การข่มเหงอยู่เสมอ พระวจนะให้เรามองในมุมมองที่แตกต่างคือ มองว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะจะมีสิ่งดีซ่อนอยู่ คือทำให้เกิดความทรหดอดทน และความทรหดนั้นจะทำให้เราเป็นคนที่ดีพร้อม ที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตเราต่อไปได้

+ เป่นเรื่องสำคัญที่เราต้องยืนหยัดในการข่มเหงนั้น เพื่อเราจะไปถึงแผนการ น้ำพระทัยพระเจ้าได้โดยไม่ขาดสิ่งดีใดๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.