Intimacy Thursday 19 April 2018

  • Intimacy Thursday 19 April 2018
“เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย”
‭‭ยากอบ‬ ‭3:2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ มนุษย์ไม่สมบูรณ์ทุกเรื่อง ยังคงมีความบาป และยังคงต่อสู้กับบาป อยู่ บาปบางเรื่องให้ผลที่ร้ายแรง แต่ทั้งหมดก็ยังเป็นบาปที่พระเจ้าไม่พอพระทัย
 
+ บาปทางคำพูด ส่งผลหลายอย่างที่ตามมา พระวจนะให้เราเห็นว่า ถ้าเราควบคุมบาปทางคำพูดได้ ก็จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรา และทำให้เราควบคุมร่างกาย และไม่ทำให้เราตกเป็นเครื่องมือของคำพูดเราเอง
 
+ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมคำพูดทั้งหมดของเรา ให้เป็นคำพูดตามพระทัยพระบิดาด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.