Intimacy Saturday 31 March 2018

Intimacy Saturday 31 March 2018
“พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:19‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/jas.1.19.thsv11

+ เป็นสามสิ่งที่เราควรต้องนำไป ปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต ให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นำเรา ให้เราเป็นเช่นนั้น ให้ได้

+ เริ่มจาก เป็นคนที่ไวที่จะฟัง ช้าในการพูด พูดโดยมีสติปัญญาจากพระเจ้า และอดทนนาน ไม่โกรธอะไรง่ายๆ ต้องเป็นอย่างที่พระลักษณะของพระองค์ทรงเป็น ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยนำชีวิตลูกให้เป็นแบบนั้นด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.