Category: งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยนำทาง โอบอุ้ม ให้กำลังใจ ประทานกำลังฝ่ายวิญญาณจิตให้กับชีวิตของเรา ให้สามารถดำเนินบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์รักคุณ คำตอบชีวิต อยู่ที่่นี้ ท้อแท้ หมดหวัง มาหาพระองค์

เพนเทคอส ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว!!

Intimacy Sunday 20 May 2018  “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”” ‭‭กิจการ‬ ‭1:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/act.1.8.thsv11   + เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้น การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาด ในยุคพันธสัญญาใหม่ที่ พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ว่า จะประทาน ผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง จะเพื่อช่วยเราในทุกๆสิ่ง     + ที่สำคัญคือ พระะวิญญาณจะนำเราในการเป็นพยานเรื่องของ พระเยซู […]

Read More

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด           ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมาก แม้ท่านเองจะทำบาปที่ใหญ่หลวง แต่มื่อท่านได้กลับใจ ยาเวห์ทรงยกโทษบาปให้แก่ท่านแม้ท่านยังต้องรับผลในการกระทำนั้น ท่านก็ยังเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรพระองค์   และในวาระสุดท้ายของท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ตรัสผ่านตัวท่าน ในพระวจนะ ที่กล่าวว่า ‘“พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้ตรัสทางข้าพเจ้า พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า ‘ 2 ซามูเอล 23:2 https://www.bible.com/bible/174/2SA.23.2   ท่านได้พูดกล่าวถึงชีวิตของท่านและลูกหลานเองจะรับการดูแลจากยาเวห์ และศัตรูจะยืนอยู่ต่อหน้าท่านก็ไม่อาจเป็นได้ ทำให้เราเห็นได้ว่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดพระคัมภีร์และอยู่กับคนที่ พระองค์ทรงเรียกอย่างเจาะจง     […]

Read More

พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ผู้ที่ดำรงอยู่มาตลอดและได้อยู่ในเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ผู้ที่ดำรงอยู่มาตลอดและได้อยู่ในเรา   เราขอบคุณพระเจ้า ได้อย่างมากมายจริง  ๆ ที่พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาให้แก่เราทั้งหลายในยุคสุดท้ายที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนี้  สิ่งที่เรารู้ก็คือ พระบิดาอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ก็คือเริ่มต้นด้วยความเชื่อ และจบชีวิตลงด้วยความเชื่อด้วย ดังนั้นเราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยังจะเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระองค์    เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เราเองไม่เคยเห็นแต่เมื่อพระส้ญญาจากพระเยซูมาถึงเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เข้ามาอยู่ในเราและทำงานในชีวิตเรา เราสามารถสัมผัสความรัก ความอบอุ่น การปลอบประโลมใจ และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้อย่างมาก ยิ่งเมื่อเราได้มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไร เราจะยิ่งสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้มากเท่านั้น มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์โดยแท้   เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นอยู่มาตั้งแต่สร้างโลกตอนที่พระบิดากำลังเริ่มสร้างโลกใหม่ […]

Read More