งานพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยนำทาง โอบอุ้ม ให้กำลังใจ ประทานกำลังฝ่ายวิญญาณจิตให้กับชีวิตของเรา ให้สามารถดำเนินบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์รักคุณ คำตอบชีวิต อยู่ที่่นี้ ท้อแท้ หมดหวัง มาหาพระองค์

ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเช้าวันใหม่

เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิต และทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น ในแต่ละวัน และการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรายิ่งน่าตื่นเต้นและมีความชัดเจน เมื่อเราเองได้มีเวลาฟังเสียงของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคนเหมือนอย่างพระเยซูเพียงแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในกายภาพแบบพระเยซู แต่มาในพระลักษณะที่เป็นวิญญาณ ซึ่งเราจะมองดูด้วยตา ไม่ได้ แต่เราสามารถสัมผัสพระองค์ ผ่านทางจิตใจและที่สำคัญคือจิตวิญญาณได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาที่พูดกับเรา คุยกับเรา และทำให้เราได้มีเวลารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน พระองค์อยากจะบอกเรื่องราวหลายอย่างมากมายของอนาคตชีวิตเรา ที่ตัวเราเองก็คาดหวังและอยากรับรู้ แต่หลายครั้งเรากลับมีเวลาในการพูดคุยกับพระองค์น้อยเกินไป และเรารีบเร่งในการจบบทสนทนา โดยไม่ได้สนใจว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาสิ่งใด สิ่งนี้เป็นความน่าเสียดายสำหรับวิถีชีวิตคริสเตียนที่มีพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งอยู่กับในเรา แต่เราเลือกที่จะใช้กำลังและปัญญาอันน้อยนิดของตนเองในการวางแผนและทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ เราเสียโอกาสไปมากเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ฟังเสียงที่พระองค์บอก หรือย้ำเตือน หรือเตือนสติเรา และทำให้เราเองต้องมารับผลในทางร้ายอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นเราต้องกลับมาหาพระองค์ กลับมาใช้เวลาอยู่กับพระองค์ ให้มากขึ้น ให้เรากลับมามีความสนิทสนมกับพระองค์อีกครั้งและต่อเนื่อง เหมือนอย่างที่พระเยซู ได้ยกตัวอย่างแขนงและเถาองุ่น “จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา “ ยอห์น 15:4 พระเยซูยังต้องจัดเวลาส่วนตัวในตอนเช้าเพื่อที่จะใช้เวลากับพระบิดาเช่นกัน “ ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น “ มก.1:35 เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราแล้ว เราแค่อยู่ในที่เป็นส่วนตัว ให้เงียบสักหน่อยเพื่อเราจะได้ไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอก …

ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเช้าวันใหม่ Read More »

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน เช้านี้เป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความสดใส รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ใครเล่าจะรู้ว่า เบื้องหลังสิ่งที่แสดงออกมาเหล่านี้คือ การทำงานอย่างต่อเนื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา พระองค์ยังทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ตราบที่เราเองยอมจำนนชีวิตต่อพระองค์และถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ( โรม 12 : 1 ‘ ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน’ ) ดังนั้น ทุกเช้าวันใหม่เราต้องพูดคุย สื่อสาร อธิษฐานกับพระวิญญาณ เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลง และแสดงออกด้วยความรู้สึกที่มาจากข้างในที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแท้จริง เราเป็นของพระองค์แล้ว และไม่มีสิ่งเลวร้ายใด ๆ ที่จะแอบซ่อนไว้ในชีวิตของเราอีกต่อไป เราเป็นของพระองค์ เราต้องจำนนต่อฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์เพื่อว่าพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราได้อย่างเต็มขนาด และทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในแต่ละวัน ตราบที่เรามอบตัวเราและยอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลง   photo credit : https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/who-is-the-holy-spirit-5-things-you-need-to-know.html

จงหิวกระหายพระวิญญาณ

จงหิวกระหายพระวิญญาณ เมื่อพระวิญญาณได้สวมทับเรา เราเองก็จะได้รับประสบการณ์ที่เต็มล้นในพระองค์มากยิ่งขึ้น ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยนำเราให้ไปถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ได้ การดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่อยู่ด้วยกับเราและเป็นเพียงผู้เดียวที่จะนำหน้าและนำทางชีวิตของเราให้ไปถึงซึ่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้ แต่ละวันเราเองต้องมีใจที่หิวกระหายหาพระองค์อยู่เสมอ ความหิวกระหายนี้จะทำให้เราอยากที่จะแสวงหาพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร และไม่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นอย่างไร เมื่อเราอยากใกล้ชิดพระเจ้า จิตวิญญาณเราก็กำลังหิวกรหายที่จะใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น การดับกระหายในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการที่เราได้เข้ามใกล้ชิดพระบิดา พระเจ้าของเรา ด้วยการ อธิษฐาน การนมัสการ การอยู่กับพระองค์สองต่อสอง เพื่อฟังเสียงพระองค์และให้พระองค์เข้ามาสัมผัสในวิญญาณจิตของเรา จิตวิญญาณของเราจะรับการเติมเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ มันจะทำให้เราสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมในจิตวิญญาณ เราจะรู้สึกถึงสันติสุขที่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ดังนั้นชีวิตที่หิวกระหายและแสวงหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราได้มีชีวิตที่เต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เสมอ และเราจะได้รับกำลังอย่างเต็มล้นที่จะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างมีพลัง และเป็นพรต่อคนอื่นได้ photo credit : หิวกระหายพระวิญญาณ