พระเจ้าอยากที่พูดคุยกับเราอยู่เสมอ

พระเจ้าอยากที่พูดคุยกับเราอยู่เสมอ 

 
    เรารู้ไหมครับว่า พระบิดาพระเจ้าของเรารักเรามากแค่ไหน พระองค์สร้างทุกสรรพสิ่งไว้อย่างน่างดงามและทรงปั้นแต่งเราจากผงคลีดิน และที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราทั้งหลายมีคุณค่ามากในสายตาของพระองค์คือการที่พระองค์ได้ระบายลมปรารณเข้าในมนุษย์และทำให้พวกเขามีชีวิต นั่นคือเราทั้งหลายนั่นเอง 
 
    พระบิดาอยากที่จะพูดคุยกับเราอยู่เสมอ เราทราบไหมครับว่าก่อนที่เราจะได้กลับมาพระองค์ พระองค์ได้รอคอยเรามากแค่ไหน 
พระวจนะกล่าวว่า ‘นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา ‘ วิวรณ์ 3:20 https://www.bible.com/bible/174/REV.3.20
พระองค์เฝ้ารอคอย มานานจนมาถึงวันที่เราได้กลับมาหาพระองค์
 
    มากกว่านั้นพระบิดาปรารถนาที่จะพูดคุยกับเราอย่างมาก เพราะหลังจากความบาปได้แยกมนุษย์ออกจากพระองค์ไปแล้ว และเราก็ได้ละทิ้งพระองค์ ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ จนวันที่พระองค์นำเรากลับมาหาพระองค์ ผ่านพระโลหิตพระเยซู  วันนั้นคือวันแรกที่จะเริ่มต้นกลับมาได้ยิน พูดคุยกับพระองค์อย่างใกล้ชิดและสนิทสนมมากขึ้น  วันต่อวันที่ผ่านไปพระองค์ปารถนาที่จะสำแดงแก่เรามากขึ้นและในเวลาเดียวกัน เราเองก็ควรที่จะอยากรู้จักพระองค์มากยื่งขึ้นด้วย
 
    เมื่อเราอ่านพระวจนะในปฐมกาล เรารู้ได้ทันทีว่าพระเจ้าเริ่มต้นที่จะพูดคุยกับเราก่อน ทำให้เรารู้ว่าทุก ๆ วันพระองค์ได้พูดคุยกับมนุษย์มาตลอด คือ อดัมและเอวา ก่อนที่เขาทั้งสองจะทำบาป 
 
‘เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาห์เวห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวน ให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า ‘ ปฐมกาล 3:8 https://www.bible.com/bible/174/GEN.3.8
 
    ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้น สนิทสนมกันอย่างมาก เราเห็นได้จากพระวจนะตอนนี้ ดังนั้นเอง เมื่อเราได้กลับมาหาพระองค์ ได้รู้จักพระองค์แล้ว เราก็ยิ่งควรจะได้มีเวลา จัดสรรเวลาพูดคุย อธิษฐานกับพระองค์ให้มาก  ๆ ให้เกิดความสนิทสนมและเข้าใจพระทัยพระองค์ เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระองค์ทุกวัน ๆ  

 

photo credit :  พระบิดาอยากพูดคุยกับเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.