พระบิดารักเราหนักมาก

 

พระบิดารักเราหนักมาก

 
        หลายครั้งชีวิตของเราต้องเผชิญกับสารพัดสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องของการงาน สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพร่างกาย รวมถึงความไม่เข้าใจ หรือการไม่ลงรอยกับคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอและเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย หัวใจสำคัญคือการที่เรามองทุกอย่างรอบข้างอย่างเข้าใจ และตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้อง 
 
และหลายครั้งคนนี่เองนี่เป็นอะไรที่หนักกว่าทุก ๆ ปัญหาที่อาจเกิดรอบข้างเรา เพราะเราเองอาจจะมอบใจของเราให้กับใครสักคนที่เรารักและห่วงใยเขา แต่เมื่อเวลาผ่านไป ใครคนนั่นอาจจะเปลี่ยนไป และทอดทิ้งสิ่งที่เรามีความปรารถนาห่วงใยเขามาก ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจ เพราะเราอาจจะให้ใจของเราไปให้เขาหมดใจอะไรแบบนี้ 
ความรู้สึกนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ การอกหัก รักคุด เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการทำงานร่วมกับคนอืน ๆ ที่อยู่รอบตัวเราด้วย คำพูดบางคนอาจเสียดแทงเข้ามาในใจของเรา หรือการกระทำบางคนอาจะทำให้เราเสียใจอย่างมาก 
 
แน่นอนว่า “เวลา” อาจเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาบาดแผลในใจนี้ แต่ผมอยากจะบอกว่า มีอีกคนหนึ่งที่เรามากแม้ว่า เราจะเผชิญสิ่งใดในชีวิต เขาคือผู้ที่เฝ้ามองเราอยู่จากฟ้าสวรรค์ คอยดูเราอยู่ตลอดเวลาที่เราดำเนินชีวิต และจะมาช่วยปลอบประโลมใจเรา ในทุก ๆ สถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ เขาคนนั้นคือ ” เยซู ” ผู้ที่รักเราแม้ว่าเราอาจไม่เคยรู้จักเขามาก่อน เขารักเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร เขาอดทนทุกสิ่งที่เราเป็นได้ ขอเพียงเราเรียกร้องหา เยซู ผู้ที่รักเราและได้มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา 
 
แท้จริง เยซูเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา แต่อยากจะช่วยเราจึงมาบนโลกในนามว่า “เยซู” เขาจะปลอบประโลมใจที่หมดหวังและท้อแท้ เขาจะเข้ามาเยียวยารักษาจิตใจภายในของเราให้หายดี เพียงแต่วันนี้เราเข้ามาหาพระองค์  พระเยซูคริสต์ เพียงเท่านี้ ชีวิตเราจะรับการสัมผัสทำให้จิตใจเราค่อย ๆ หายดี
 
คำอธิษฐานให้พระเยซูเข้ามาในชีวิต
 ลูกอยากมีใครสักคนที่เข้าใจลูก และรับรู้ทุกความรู้สึกของลูกได้ อยากให้พระองค์เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจที่อ่อนแรง จิตใจที่ไม่อยากดำเนินชีวิตต่อไป ขอพระองค์เข้ามาปลอบประโลมจิตใจนี้ให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง
 
ลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว พระองค์มาตายไถ่บาปให้กับลูก วันนี้ลูกของเป็นลูกที่รักของพระองค์ และจะเชื่อวางใจในพระองค์เพียงผู้เดียว อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน 
 
คำอธิษฐานนี้จะทำให้เราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและพระองค์จะเข้ามาเพื่อช่วยรักษา เยียวยาจิตใจเราให้หายดี 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.