ชีวิตเดโบราห์ ตอนที่ 3

ชีวิตเดโบราห์ (3)

ผู้วิจฉัย 5

หลังจากที่อิสราเอลชนะ และ ศัตรูคือสิเสราได้ตายไปแล้ว ตามคำเผววจนะของเดโบราห์ก่อนหน้านี้ นางก็ได้ร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่พระเจ้า เรียกว่าบทเพลงของเโบราห์

เราเห็นว่า บทเพลงที่เดโบราห์ได้ร้องสรรเสริญนั้นมาจากประสบการณ์ที่ท่านได้ผ่านช่วงแห่งการสู้รบกับศัตรู ท่านได้ร้องถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้นำในแต่ละช่วงเวลา และมีรายละเอียด ชื่อเผ่า ชื่อสถานที่ ชื่อศัตรู อย่างชัดเจน เป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยชัยชนะที่พระเจ้าได้ประทาน มันเต็มเปี่ยมและล้นออกมาเป็นเพลงสรรเสริญของเดโบราห์ และแผ่นดินอิสราเอลก็สงบสุขถึง 40 ปี

สอดคล้องกับการที่เราได้ร้องเพลงจากใจถวายแด่พระเจ้า เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานเต็มขนาดในเราทั้งหลาย บทเพลงจากใจที่เราได้ร้องถวายพระเจ้านั้น เป็นเรื่องราวที่พระองค์ได้อวยพร ได้ช่วยเหลือเรา ได้ช่วยกู้ และอาจเป็นการสอนเราบางอย่าง ทำให้เราได้สัมผัสความเมตตา ความยิ่งใหญ่ พระเมตตาคุณ และพระสัญญาที่พระองค์มีให้แก่เรา นี่คือบทเพลงจากใจถวายแด่พระเจ้าที่แท้จริง เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์กับพระวฺิญญาณที่ลึกซึ้งอย่างเต็มเปี่ยมที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published.