Intimacy Wednesday 18 December 2019

Intimacy Wednesday 18 December 2019
อับราฮัม อธิษฐานวิงวอน เมืองโสโดม
ปฐก.18 : 23-33
อับราฮัมได้วิงวอนต่อพระเจ้า ในเรื่องเมืองโสโดมที่โลทได้เข้าไปพักอยู่ และพระเจ้ามองว่า คนในเมืองโสโดมได้ทำบาปอย่างมาก และพระเจ้ากำลังจะส่งฑูตสวรรค์ให้ไปทำลายล้างเมืองนี้
แต่อับราฮัมได้อธิษฐานวิงวอน ต่อพระเจ้าถึงคนชอบธรรม ซึ่งเล็งถึงโลทและครอบครัวของท่านที่อยู่ในเมืองนี้ อับราฮัม วิงวอนต่อพระเจ้าถึง 6 ครั้งในเรื่องการช่วยโลทและครอบครัว และพระเจ้าก็โปรดมีเมตตาที่จะฟังคำอธิษฐานวิงวอนของอับราฮัม

สิ่งสำคัญที่เราเรียนรู้จากคำอธิษฐานวิงวอนของอับราฮัม

  1. ชีวิตแห่งการอธิษฐานวิงวอน ต้องรักและเห็นคุณค่าผู้อื่น
  2. ต้องไม่ลดละในการอธิษฐานวิงวอน แม้ดูสายตามนุษย์อาจมองไม่เห็นทาง
  3. การมีชีวิตอธิษฐานวิงวอนจะทำให้เรารักและห่วงใยคนอื่น ๆ อีกมากที่เราสามารถช่วยเหลือและนำพวกเขามาสัมผัสพระเจ้าได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.