Intimacy Saturday 3 March 2018

Intimacy Saturday 3 March 2018
“เหตุ‍ฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อน‍แรง และเข่าที่อ่อน‍ล้า และจงทำหน‍ทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวก‍ท่าน เพื่อว่าขาที่เขยกนั้นจะได้ไม่เคล็ด แต่จะหายเป็นปกติ”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:12-13‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.12.12-13.thsv11

+ แม้ว่าหนทางที่จะเดินต่อไปภายภาคหน้าจะเต็มไปด้วย อุปสรรค หรือความยากลำบากหรือ อาจต้องเผชิญการตีสอนจากพระเจ้า ก็ขอให้เราทูลขอกำลังจากพระองค์ บางครั้งเราก็อาจล้าได้เมื่อเราเผชิญหลายๆสิ่งบนโลกนี้

+ ให้กำลังทั้งสิ้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราทั้งหลาย และนำหน้าเราทั้งหลายด้วยความรักมั่นคงจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.