Intimacy Saturday 24 March 2018

Intimacy Saturday 24 March 2018
“แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:6‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/jas.1.6.thsv11

+ เมื่อเรา อธิษฐานขอต่อพระบิดา พระวจนะสั่งให้เรามีความเชื่อและไม่สงสัย ทุกคำอธิษฐานจึงต้องเป็นคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ว่าจะสำเร็จได้และเกิดขึ้นจริงได้

+ เมื่อใดที่เราสงสัย คำอธิษฐานเราจะถูกสั่นคลอน และจะเกิดความไม่มั่นคง และจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตที่ ขาดความเชื่อได้

+ จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย “”

Leave a Comment

Your email address will not be published.