Intimacy Monday 26 March 2018

Intimacy Monday 26 March 2018
“ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยภาคภูมิใจ เมื่อได้รับการเชิดชู และคนมั่งมีก็ภาคภูมิใจเมื่อต่ำต้อยลง เพราะเขาจะร่วงโรยไปเหมือนดอกหญ้า เพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทำให้หญ้าเหี่ยวแห้ง และดอกหญ้าก็ร่วงหล่น แล้วความงามของมันก็สูญสิ้น คนมั่งมีก็เช่นกัน เขาจะสูญสลายไปในระหว่างที่เขากำลังวุ่นวายอยู่กับการดำเนินธุรกิจ”
‭‭ยากอบ‬ ‭1:9-11‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/jas.1.9-11.thsv11

+ พระบิดามีเวลาสำหรับเราทั้งหลาย เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะยกชูชีวิตเราขึ้น ก็ให้เราขอบคุณพระเจ้า และเมื่อมีเวลาที่เราอาจตกต่ำเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติ เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยเช่นกัน

+ เราอยู่ในโลกแต่ต้องไม่สาละวนกับการงานในโลกนี้เพียงอย่างเดียว มีอีกหลายสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะให้เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

+ เตรียมชีวิตสำหรับทุกเหตุการณ์ที่พระองค์จะนำเราไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.