Intimacy Saturday 10 March 2018

Intimacy Saturday 10 March 2018
“จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไป อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการทำเช่นนั้น บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว”
‭‭ฮีบรู‬ ‭13:1-2‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.13.1-2.thsv11

+ พระบิดาประทานพี่น้องเพื่อให้เราได้เสริมสร้างกันและกัน ในหมู่ผู้เชื่อและทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น

+ พระวจนะบอกเอาไว้ว่า ฑูตสวรรค์คอยปกป้องเราทั้งหลายอยู่ และตามพระคำในข้อนี้ พระบิดาสอนให้เราต้อนรับแขกแปลกหน้า เมื่อเรามีใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น พระองค์มองดูท่าทีภายในใจของเรา และเรากอาจได้เจอกับฑูตสวรรค์ก็เป็นได้

+ ทุกๆอย่างที่เราทำก็ขอให้เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ เอเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.