เยเรมีห์ 17:8

เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ เมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล>> เยเรมีย์ 17:8 TH1971 https://bible.com/bible/275/jer.17.8.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.