เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ

intimacy Sunday 24 March 2019
เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ กท5:17
  •  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ สวมทับเราแล้ว ความจริงเนื้อหนังไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • ยื่งเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมชีวิตและร่างกายเรามากเท่าไร เนื้อหนังก็จะถูกควบคุมมากขึ้นเท่านั้น
  • ความต้องการเนื้อหนังยังคอยก่อตัวอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ควบคุมเนื้อหนังอย่างสมบูรณ์ เราต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างเต็มขนาด

Leave a Comment

Your email address will not be published.