เชื้อของพวกฟาริสี สะดูดี

เชื้อของพวกฟาริสี สะดูดี

ในช่วงนั้นมีฝูงชนนับเป็นพันๆ ชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่ พระเยซูทรงเริ่มตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ก่อนว่า “ท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสี คือความหน้าซื่อใจคด 2แต่ไม่มีอะไรที่ปิดบังไว้ที่จะไม่เปิดเผย หรือความลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ 3ถ้าอย่างนั้น สิ่งสารพัดซึ่งท่านทั้งหลายกล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้ง และซึ่งกระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน ลก12:1
พระเยซูกล่าวถึงให้เราทั้งหลายระมัดระวังชีวิตของเราเพื่อไม่ให้เรา มีชีวิตที่เป็นเหมือนฟาริสีและสะดูสี พระเยซูได้เปรียบเทียบชีวิตของฟาริสีแลสะดูสี ที่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ เป็นคนหน้าซื่อใจคด มีท่าทีภายในใจที่ไม่ถูกต้อง เป็นคนที่พูดอย่างทำอีกอย่าง 
 
ชีวิตของฟาริสีและสะดูสี เป็นชีวิตที่ดูภายนอกดูดี และพยายามที่จะแสดงตัวเองให้เป็นเหมือนคนของพระเจ้า พยายามที่จะรักษาพระบัญญัติอย่างเคร่งครัด ชอบอวดตัวต่อหน้าสาธารณะเพื่อให้คนอื่นดูต่ำกว่า และพวกเขาจะคอยดูถูกคนอื่น อยู่เสมอและคิดแบบผิด ๆ ว่าสิ่งที่พวกเขาทำเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว 
 
เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของฟาริสีและสะดูสี สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้า พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่พยายามจะฆ่าพระเยซู ด้วยการตรึงกางเขน
 
เราเองจำเป็นต้องคอยสำรวจชีวิตเราอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ชีวิตเรามีเชื้อฟาริสีและสะดูสีภายในใจของเรา เราต้อง อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามีกำลังที่จะรักษาใจของเราให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  อย่างที่พระเยซูได้บอกไว้ เมื่อมีเชื้อเพียงนิดเดียว มันก็จะทำให้แป้งฟูได้ เช่นเดียวกัน เราต้องไม่เก็บเชื้อร้ายใด ๆ ไว้
 
อีกเรื่องที่สำคัญก็คือการไม่ให้ใจของเราพิพากษาคนอื่น หรือดูถูกคนอื่น ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไร พระเจ้ายังรักเขาอย่างที่เขาเป็นและพระองค์มีเวลาที่ปรับปรุงแก้ไข และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา หน้าที่เราคือเราต้องซื่อสัตย์ต่อพระองค์ และรักษาใจของเราต่อพระองค์เอาไว้ พระองค์รักเรามากและปรารถนาจะนำเราห่างไกลจากเชื้อร้ายฟาริสีและสะดูสี 
 
( อ่านเพิ่ม มธ 16 :5-12 )

Leave a Comment

Your email address will not be published.