7 สิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตการอดอาหาร

7 สิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตการอดอาหาร

ผมขอหยิบยกเรื่องราวการอดอาหารจากหนังสือที่เขียนโดย ไมค์ บิคเคิล ผู้ก่อตั้ง IHOP-KC ( International House Of Prayer – Kansas City )  ซึ่งเป็นอันตรายที่ควระมัดระวังสำหรับชีวิตการอดอาหารของคริสเตียน ผมสรุปมาเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ได้จดจำง่ายและนำไปใช้ต่อไป

  1. การหลอกลวงและหลักคำสอนของมารซาตาน

เพราะว่าคนพวกนั้นเป็นอัครทูตปลอม เป็นคนงานที่หลอกลวง พวกที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ 2 โครินธ์ 11:13

ไมค์ บิคเคิลกล่าวว่า การอดอาหารเป็นเหมือนระเบิดไดนาโม คือมีพลังมหาศาลสามาถใช้ในทางดีหรือชั่วก็ได้ ผลที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณก็มีพลังเสมอไม่เคยเป็นกลาง นี่เป็นจุดสำคัญสูงสุดเพราะศัตรูต้องการให้เราหลงไปในความมืดโดยไม่รู้ตัว และก่อนที่ พระเยซูจะเสด็จกลับมา การล่อลวงก็จะมีมาอย่างมาก  เราต้องระวัง เป็นพิเศษในระหว่างอดอาหารและพยายามเน้นความสินทสนมกับพระเยซูเพียงอย่างเดียวโดยไม่ปฎิสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นการติดต่อกับพระกายของพระคริสต์ด้วย และต้องแช่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเป็นสองเท่า และยินดีเปิดใจให้ผู้มีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณตักเตือนเราได้ด้วย

 

  1. การแยกตัว

อันตรายทีสองนี้ก็น่ากลัวเช่นกัน คือการแยกตัวซึ่งคนที่อดอาหารเป็นประจำจะหลงไปได้ง่ายเมื่อแยกตัวออกจากพระกายของพระคริสต์ การอดอาหารต้องควบคู่ไปกับการถ่อมใจมก ๆ และพึ่งพิงซึ่งกันและกันอย่างชอบธรรมเพื่อรักษาตัวเองไว้จากความคิดผิด ๆ เพราะเราก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ในตัวเองยังตต้องการการเสริมสร้างกันและกัน

 

อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์เรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตด้วยการอดอาหารเพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พระบัญญัติ 2 ข้อใหญ่สำเร็จ นั่นคือรักพระเจ้าและรักคนอื่น พระเยซูยังตรัสด้วยว่า ความยิ่งใหญ่จของเราวัดที่การปรนนิบัติกันและกัน เราอเองต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าจริง ๆ และต้องรักษาความสนิทสนมนี่ไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ก็สำคัญมากที่ต้องผูกพันกับผู้เชื่อคนอื่นด้วย

  1. วิญญาณความยากจน

หลุมพลางอีกอย่างที่ต้องเลี่ยงในวิถีชีวิตการอดอาหาร คือการพยายามดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ซึ่งมุมนึงการพยายามดำเนินชีวิตแบบนี้อาจตกขอบไป เช่น การละทิ้งวัตถุในโลกทั้งหมด ไม่ให้มีทรัพย์สินเงินอะไรในชีวิต เพราะไปเชื่อว่าจะเป็นการป้องกันเราจากความโลภได้ ซึ่งอาจกลายเป็นการสร้างวิญญาณความยากจน เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับลูกของพระองค์

 

พระเจ้าปรารถนาให้เราไม่ขาดสิ่งดีใด ๆ ในการดำเนินชีวิต และความมั่งคั่งก็เป็นพระพรที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ เราต้องเชื่อว่าเราจะได้รับจาก พระเจ้า  เราชื่นชมยินดีที่สามารถแบ่งปันคนอื่นได้มากมายเมื่อเราแสวงหาฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้ง

  1. พฤติกรรมการทานผิดปกติ

อันตรายอีกอย่างของการอดอาหารคือการลวงให้อดอาหารด้วยแรงจูงใจที่ผิด ซึ่งมาจากพฤติกรรมของเราในปัจจุบัน เราต้องรู้ด้วยว่าคน ๆ หนึ่งอาจเริ่มอดอาหารด้วยแรงจูงใจบริสุทธิ์และค่อย ๆ เคลื่อนไปสู่แรงจูงใจผิด ๆ ได้โดยไม่รู้ตัว พฤติกรรมการกินผิดปกตินี้เป็นอันตรายมากและหยั่งรากในความมืด  เราไม่ได้อดอาหารเพื่อให้เรามีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดี เราต้องระมัดระวังแรงจูงใจที่อาจผิดนี้ด้วย

  1. การเคร่งครัดในกฎและวิญญาณศาสนา

อันตรายที่มักเกิดขึ้นอีกอย่างในการอดอาหารคือ การค่อย ๆ ตกหลุมพรางการเคร่งครัดในกฎหรือเรียกว่าวิญญาณศาสนา พวกฟาริสีถูกขับเคลื่อนด้วยวิญญาณการเคร่งครัดในกฎนี้ พวกเขาอดอาหารเพื่อให้ได้บางอย่างจากพระเจ้า แล้วก็อวดตัว ตัดสินคนอื่นที่ไม่อดแบบตน

จะเป็นการดีที่สุดเมื่อเราอดอาหารเพราะความอัศจรรย์ใจในพระคุณที่ทรงสำแดงแก่เราเปล่า ๆ ไม่ใช่อดอาหารเพื่อให้ได้หรือสมควรจะได้รับอะไร แต่เพื่อรจะดำเนินชีวิตเห็นพ้องกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์  ผู้ที่เรารักได้มากขึ้น

ลูก ๆ ของพระเจ้าทุกคนเข้ามาสู่ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าได้เปล่า ๆ โดยไม่ต้องทำอะไรว่าจะอดอาหารในสัปดาห์นั้นหรือไม่ก็ตาม

  1. การทรมานตัวเองหรือการปฏิเสธตัวเองอย่างไม่เหมาะสม

เราต้องระวังศัตรูตัวใหญ่ สอง ประการในการอดอาหารให้ดี นั่นคือ ภัยร้ายของการปล่อยตัวตามตัณหาเนื้อหนัง และภัยร้ายจากการปฏิเสธตัวเองแบบเคร่งศาสนา ถึงแม้อันตรายจากการปล่อยตัวจะมากกว่าการละเว้น อันตรายของการอดอาหารจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เน้นพระเจ้าแห่งความรัก

พระเยซูเรียกเราให้แบกกางเขนแล้วปฏิเสธตัวองตามพระองค์ไปด้วยพระคุณพระเจ้า แต่การทรมานตัวเองอย่างผิด ๆ นำคนสู่ความนำคนสู่ความทุกข์ยากมากกว่ามารับพระคุณพระเจ้า ดังนั้นเราจึงเข้าไปต่อพระพักตร์พระเจ้าได้และไปสู่ความงามแห่งพระบารมีของพระองค์ได้ การอดอาหารเป็นเรื่องการมั่นใจในพระคุณ

  1. ความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณ

หลุมพรางใหญ่ที่สุดในวิถีชีวิตการอดอาหารคือการทดลองที่ดุเดือดต่อความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณ การละเว้นอาหารและความรื่นเริงอาจเติมเชื้อความหยิ่งขึ้นได้ ความหยิ่งนี้เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ชีวิตจิตวิญญาณ และนำไปถึงการตัดสินคนอื่นได้ เช่นกัน

อีกด้านหนึ่งของความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณคือการมีความมั่นใจที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อตัดสินคนอื่น การอดอาหารทำให้ประตูแห่งความทะนงในศาสนาเปิดกว้างมาก ถ้าเราไม่ต่อสู้ความเย่อหยิ่ง เราจะเริ่มตัดสินคนอื่นโดยไม่รู้ตัว อาจารย์เปาโลวิงวอนว่า “ ดังนั้นอย่าให้เรากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องสะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของเขา

” โรม 14:13

ดังนั้นเราถ่อมตัวลงรับการเปิดเผยว่า พระคุณพระเจ้าเป็นเหตุผลเดียวที่เราสามารถเชื่อฟังพระองค์ได้ เราก็อยู่ในจุดที่ดีที่จะต้านทานอุบายของมารที่มาขัดขวางวิถีชีวิตการอดอาหารนี้ได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *