อับราฮัม อธิษฐานวิงวอนผู้ชอบธรรมในเมืองโสโดม

อับราฮัม อธิษฐานวิงวอน เมืองโสโดม

ปฐก.18 : 23-33

อับราฮัมได้วิงวอนต่อพระเจ้า ในเรื่องเมืองโสโดมที่โลทได้เข้าไปพักอยู่ และพระเจ้ามองว่า คนในเมืองโสโดมได้ทำบาปอย่างมาก และพระเจ้ากำลังจะส่งฑูตสวรรค์ให้ไปทำลายล้างเมืองนี้

แต่อับราฮัมได้อธิษฐานวิงวอน ต่อพระเจ้าถึงคนชอบธรรม ซึ่งเล็งถึงโลทและครอบครัวของท่านที่อยู่ในเมืองนี้ อับราฮัม วิงวอนต่อพระเจ้าถึง 6 ครั้งในเรื่องการช่วยโลทและครอบครัว และพระเจ้าก็โปรดมีเมตตาที่จะฟังคำอธิษฐานวิงวอนของอับราฮัม

สิ่งสำคัญที่เราเรียนรู้จากคำอธิษฐานวิงวอนของอับราฮัม

1. ชีวิตแห่งการอธิษฐานวิงวอน ต้องรักและเห็นคุณค่าผู้อื่น

2. ต้องไม่ลดละในการอธิษฐานวิงวอน แม้ดูสายตามนุษย์อาจมองไม่เห็นทาง

3. การมีชีวิตอธิษฐานวิงวอนจะทำให้เรารักและห่วงใยคนอื่น ๆ อีกมากที่เราสามารถช่วยเหลือและนำพวกเขามาสัมผัสพระเจ้าได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.