อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )

อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ : พระบิดา พระพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ ( The Father , The Son , The Spirit )
 
    ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องพูดคุยกับพระบิดา เป็นชีวิตที่ไม่อาจอยู่คนเดียวได้อีกต่อไป เพราะเมื่อเราได้ตัดสินใจคืนดีกับพระบิดา คือพระเยซู เราได้มอบคืนชีวิตแห่งการกลับใจจากบาป ไว้กับพระองค์แล้ว และเลือกที่จะเดินกับพระองค์ตลอดไป สิ่งนี้ทำให้เราต้องเริ่มต้นผูกพันกับพระบิดา ผู้ทรงรักเรามากจนยอมให้พระเยซู พระบุตรวายพระชนม์เพื่อเรา 
 
    ในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาสร้างชีวิตภายในเราในแต่ละวันให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น สิ่งที่เรากระหายที่จะทำในแต่ละวันคือการที่เราจัดเวลาที่จะ อธิษฐาน  พูดคุย ร้องทูล วิงวอนต่อพระบิดา ที่เป็นเหมือนพ่อของเรา เราพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะคนที่สนิทสนมมาก  หรือ คนใกล้ตัว ที่เขาจะคอยฟัง คอยปลอบประโลม และบอกเรา นำเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน  และทูลขอต่อพระเยซู ที่จะชำระชีวิตเรา ในความบาปที่เราได้ทำลงไป อาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจ หรือการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องต่อคนอื่น เราขอการชำระจากพระเยซู 
 
    บทบาททั้งสามพระภาคของพระเจ้า ยังคงทำงานร่วมกับเราเมื่อเราอธิษฐานต่อพระองค์ จริง  ๆ เวลาเราอธิษฐาน คงไม่ได้แยกแยะบทบาทของพระเจ้าอย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว เราก็คงพูดคุยกับพระเจ้าคนเดียวนั่นเอง แต่เพื่อให้ลึกซึ้งและเกิดความผูกพันใกล้ชิดนั้น บทบาทแต่ละอย่างของพระเจ้าคงจะทำให้เราได้มีลำดับของการใกล้ชิดกันมากขึ้น
 
    ยกตัวอย่างว่า พระเจ้า เป็นพ่อของเรา พระเจ้าก็ยังมีบทบาทในการเป็นครูประจำชั้น และพ่อของเราก็ยังรับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาด้วย เมื่อเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราผูกพันกับพ่อ เกือบตลอดทุก ๆ วัน เราพูดคุยกับพ่อได้ทุกเรื่อง เล่าความเป็นตัวเราให้พ่อได้อย่างไม่เคอะเขิน –> นี่เป็นบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา ที่จะไม่ห่างเราเลย ( The Holy Spirit )
 
    ในขณะเดียวเมื่อเราไปโรงเรียน พ่อได้เปลี่ยนบทบาทเป็นครู ที่จะอบรมสั่งสอน ชี้แนะ ตักเตือน บางครั้งเราอยู่ที่โรงเรียนและอาจ แกล้งเพื่อน หรือลอกข้อสอบ ทำให้เราต้องรับผลนั้น ครูก็ต้องลงโทษ แต่แน่นอน ในหลายๆ  เหตุการณ์ ครูก็อาจจะเมตตาให้อภัยเราได้เหมือนกัน –> นี่เป็นบทบาทแบบ พระบิดา ( The Father )
 
    และเมื่อเราอยู่นอกโรงเรียน ดำเนินชีวิตปกติ เราอาจมีอารมณ์ ฉุนเฉียว โมโหร้ายในบางเวลา และอาจมีเรื่องกับคนอื่นที่อาจจะมาล้ำเส้น ล้ำสิทธิ์ของเรา เราเลยชกต่อยเขา และเราก็ถูกจับไปดำเนินคดี เราก็ต้องกระบวนการไต่สวน และพิพากษา พ่อของเราได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็น ผู้พิพากษาเรา –> นี่เป็นบทบาทของ พระเยซู  ( Jesus Christ , Messiah ) ‘ เพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใคร แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร ‘ ยอห์น 5:22 https://www.bible.com/bible/174/JHN.5.22
 
    นี่คือบทบาทของพ่อของเราที่อยู่ล้อมรอบชีวิตเรา แม้ว่าการยกตัวอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนทั้งหมด แต่ก็ทำให้ราได้รู้ว่า พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่มี สาม บทบาทในการทำงานผ่านชีวิตเรา 
 
    ดังนั้น ทุกอธิษฐานของเรา จะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเราได้อธิษฐาน อย่างมีความเข้าใจ 

 

 

 

photo credit : อธิษฐานต่อพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.