จงร้องทูลทุกเรื่องแด่พระบิดา

จงร้องทูลทุกเรื่องแด่พระบิดา

แม้ว่าเขารู้ว่าพระบิดารักเราและโปรดดูแลชีวิตของเราอย่างดีมาตลอด พระวจนะก็ได้สัญญาเช่นนั้นและปลายทางก็จะได้รับผลที่ดี

แต่ว่าในความเป็นมนุษย์ที่ยังมีอารมณ์ความรู้สึก มีช่วงเวลาที่อ่อนกำลัง มีช่วงเวลาที่ท้อถอยใจ สิ่งนี้ทำให้หลายครั้งเราขาดความไว้วางใจไปในชั่วขณะหนึ่ง การติดสนิทและใกล้ชิดพระวิญญาณจะทำให้เรามีความมั่นคงในจิตใจและการร้องทูลอธิษฐานด้วยความเชื่อและวางใจยังเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดในการรับการช่วยเหลือและปลดปล่อยจากภาระต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่

หลายครั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจ เหตุการณ์เหล่านี้มาเพื่อทดสอบใจเราเพื่อให้เราเป็นคนที่ไว้วางใจได้และจะทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองเมื่อต้องเผชิญบททดสอบจริงหลังจากที่เรายึดมั่นสัญญาพระเจ้าเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราจะเชื่อตามสัญญามากน้อยแค่ไหน

จงอธิษฐานต่อพระบิดาด้วยสุดกำลังความหวังใจต่อไปและอย่าได้ให้ความสงสัย ก่อร่างได้อีกต่อไป แต่เป็นความเชื่อที่ทวีมากขึ้นและพระวิญญาณจะย้ำในจิตใจของเรา

อธิษฐานด้วยความเชื่อวางใจต่อไปนี่คือวิถีการดำเนินชีวิตของลูกที่รักของพระบิดา

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ

ฟีลิปปี 4:6 KJV

https://bible.com/bible/175/php.4.6.KJV

พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่า คนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ

ลูกา 18:1 KJV

https://bible.com/bible/175/luk.18.1.KJV

ข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณสดับข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่

เพลงสดุดี 116:1‭-‬2 KJV

https://bible.com/bible/175/psa.116.1-2.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.