รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2 

รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2 

 
    การที่เราจะเรียนรู้จักใครสักคนหนึ่ง คงต้องใช้เวลาในการพูดคุย เรียนรู้จักเขาในแง่มุมต่าง  ๆ เพื่อจะรู้จักเขาให้มากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นกัน เรารู้ว่าพระเยซูทรงสัญญาว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้แก่เราเพื่อจะอยู่ด้วยกับเราเสมอ และเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา และเข้ามาทำให้วิญญาณจิตของเราได้เรียนรู้จักพระบิดามากขึ้น วันต่อวัน ยิ่งเราได้ใช้เวลาในการอธิษฐาน อ่านพระวจนะมากเท่าใด เราก็จะเรียนรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 
    พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะพูดคุยกับเราอยู่เสมอ ในทุกเช้าวันใหม่ พระองค์รอคอยที่พูดคุย บอกบางอย่างแก่เรา และมากกว่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากที่จะใช้เวลาอยู่กับเรา อยู่ด้วยกับเรา ดังนั้นในแต่ละวันเราต้องมีความปรารถนาเช่นเดียวกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาเช่นกัน แน่นอนว่าเราน่าจะได้พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดวัน ที่เราทำการงานต่าง  ๆ และสำคัญกว่านั้นคือการที่เรามีเวลาอย่างเจาะจงในการอธิษฐาน พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วเราจะเห็นถึงความสนิทสนมและการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราได้เห็นทิศทางของเรา วันต่อวัน 
 
    และยุคนี้เราเห็นได้ว่าเป็นยุคการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาดมากยิ่งขึ้น พระบืดาจะสำแดงหลายสิ่งหลายอย่างผ่านฤทธื์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างที่เราจะไม่เคยเห็นมาก่อน 
 
    ‘“ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต ในเวลานั้น เราจะเทวิญญาณของเรา มาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิง ‘ โยเอล 2:28-29 https://www.bible.com/bible/174/JOL.2.28-29
 
    ยุคนี้น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วที่เราจะได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเหนือผู้เชื่อทุกคน และเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย เริ่มต้นเสียแต่วันนี้นะครับ
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.