Intimacy Monday 26 February 2018

Intimacy Monday 26 February 2018
“เพราะ‍ฉะนั้น เมื่อเรามีพยาน มาก‍มายอยู่รอบ‍ข้างอย่าง‍นี้แล้วก็ขอให้เราละ‍ทิ้งทุก‍อย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่ง‍แข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่ง‍ขันที่อยู่ข้าง‍หน้าเรา”
‭‭ฮีบรู‬ ‭12:1‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.12.1.thsv11

+ มีอีกหลายสิ่งที่พระบิดา ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคนที่มีความเชื่อ ตามแบบพระคัมภีร์ ตัวอย่างผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนได้ทำให้เราเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว ขอทรงโปรดนำหน้าเราด้วยความเชื่อ

+ หนทางที่พระองค์นำเรายังมีอีกมาก และเราต้องมีความทรหดอดทนต่อสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิต เราต้องต่อสู้อีกหลายอย่างเพื่อให้ชีวิตเราจำเริญขึ้นและการงานของพระองค์ถูกขับเคลื่อนไปมากขึ้น

+ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังและทรงโปรดนำหน้าเราด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.