ยังมีคนที่เข้าใจคุณอยู่

ยังมีคนที่เข้าใจคุณอยู่

          เราต่างอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกัน และต้องแย่งชิงเพื่อจะได้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ในเรื่องของการทำงานก็เช่นกัน เราต้องเผชิญแรงกดดันในการทำงานอยู่เสมอ และบางครั้งเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานก็อาจจะเอาเปรียบเราแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้
และในเรื่องความรักก็เช่นกัน เป็นเรื่องที่อ่อนหวานและแน่นอน มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากสำหรับคนที่จิตใจบอบบาง เรื่องราวมากมายอาจเกิดขึ้นกับชีวิตเราในบางครั้ง อาจมีบางคนอาจทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจจนคุณเองไม่อยากที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป เพราะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากกว่าที่ใคร ๆ จะมองข้ามไปได้ 
 
ในวันที่คุณรู้สึกเจ็บปวดที่สุด คุณกำลังทำอะไรอยู่ หรือคุณคิดจะทำอะไรอยู่ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาเจอบทความนี้ เพราะในขณะที่คุณกำลังคิดที่จะตัดสินใจบางอย่างที่มีผลต่อชีวิตคุณ หรืออนาคตของคุณ ขอให้คุณหยุดคิดสักนิด และฟังที่ผมจะได้เล่าสั้น ๆ ในตอนนี้
 
แน่นอนว่าเราอาจจะบาดเจ็บกับความรักที่ไม่สมหวัง อาจจะบาดเจ็บกับคนที่เราได้ไว้วางใจและให้ใจกับเค้าไปหมด แต่สุดท้ายก็ถูกเค้าคนนั้นตีจากไปแบบไม่ใยดี ความรู้สึกนี้ เจ็บปวดแสนสาหัส และแทบจะไม่มีอะไรมาช่วยได้เลย ขณะที่คุณอยู่สภาวะนั้น ผมอยากจะบอกคุณว่า ยังมีคนอีกคนหนึ่งที่รักและห่วงใยคุณอยู่ และมากกกว่านั้น เขาคนนั้นเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ อย่าง ผมอยากจะบอกว่าเขาเอง มีความชื่นชมยินดีเมื่อคุณได้รับสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และอีกเช่นกัน เขาก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่คุณเจ็บปวดหัวใจแบบนี้ 
 
เขาคนนั้นอยู่ไม่ไกลจากคุณเลย 
 
เขาคือ เยซู คนที่รักและเข้าใจคุณทุกอย่าง 
 
เพราะเขาเองไม่ได้มาเป็นศาสดาสอนศาสนา แต่เขามาเพื่อช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บในจิตใจ และเขาสัญญาว่าจะช่วยเยียวยารักษาจิตใจให้คุณได้หายดี ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ 
 
“’เมื่อมีความทุกข์ลำบาก เขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจ ‘ สดุดี 107:19 https://www.bible.com/bible/174/PSA.107.19
 
เยซูผู้นี้ เขามีความปรารถนาอยากจะช่วยให้คุณพ้นจากความยากลำบาก ความเจ็บช้ำน้ำใจต่าง  ๆ ที่คุณได้เผชิญมา เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกหนทางที่คุณกำลังเผชิญอยู่ 
 
‘พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว” ‘ วิวรณ์ 21:4 https://www.bible.com/bible/174/REV.21.4
 
เขาจะเช็ดน้ำตาจากความเจ็บปวดทั้งหมดที่คุณกำลังเผชิญอยู่ เพราะเขารักคุณมาก เขาเองเป็นพระเจ้าที่รักเรา เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกและสร้างเราทั้งหลาย เขาได้มาในสภาพมนุษย์เพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในผ่านพ้นความเจ็บปวดและความทุกข์ยากทั้งปวง
 
วันนี้เมื่อคุณได้เปิดใจออกและให้เยซูได้เข้ามาในชีวิตของคุณ เยซูคนนี้สัญญาว่าจะเข้ามาเยียวยารักษาจิตใจให้คุณ ให้คุณได้เริ่มเปิดใจและอธิษฐาน ต้อนรับเยซูเข้ามาในชีวิต 
 
คำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้าในชีวิต
 ลูกเข้ามาในวันนี้เพื่อที่จะได้รู้จักกับพระเยซู วันนี้ลูกเชื่อแล้วว่า พระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว พระเยซูมาตายไถ่บาปให้กับลูก ความบาปทั้งหมดของลูกได้รับการชำระแล้ว วันนี้ขอเป็นลูกของพระองค์ ขอโปรดนำหน้าชีวิต อวยพรชีวิตในฐานะลูกที่รักของพระองค์ โปรดประทานความจำเป็นต่าง  ๆ ในชีวิต และมีประสบการณ์ในความรักกับพระองค์ทุกวัน อธิษฐานในนามพระเยซู เอเมน ..
 
เมื่อคุณได้อธิษฐาน ด้วยความจริงใจและเชื่อตามทุกคำที่ได้กล่าวออกไป คุณจะพบคำตอบที่แท้จริง และสามารถติดต่อผมได้โดยตรงเพื่อจะได้มีโอกาสเล่าเรื่องพระเยซู ให้ได้ฟังมากขึ้น 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.