ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเช้าวันใหม่

เมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิต และทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น ในแต่ละวัน และการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรายิ่งน่าตื่นเต้นและมีความชัดเจน เมื่อเราเองได้มีเวลาฟังเสียงของพระองค์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคนเหมือนอย่างพระเยซูเพียงแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในกายภาพแบบพระเยซู แต่มาในพระลักษณะที่เป็นวิญญาณ ซึ่งเราจะมองดูด้วยตา ไม่ได้ แต่เราสามารถสัมผัสพระองค์ ผ่านทางจิตใจและที่สำคัญคือจิตวิญญาณได้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาที่พูดกับเรา คุยกับเรา และทำให้เราได้มีเวลารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน พระองค์อยากจะบอกเรื่องราวหลายอย่างมากมายของอนาคตชีวิตเรา ที่ตัวเราเองก็คาดหวังและอยากรับรู้ แต่หลายครั้งเรากลับมีเวลาในการพูดคุยกับพระองค์น้อยเกินไป และเรารีบเร่งในการจบบทสนทนา โดยไม่ได้สนใจว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรารถนาสิ่งใด

สิ่งนี้เป็นความน่าเสียดายสำหรับวิถีชีวิตคริสเตียนที่มีพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งอยู่กับในเรา แต่เราเลือกที่จะใช้กำลังและปัญญาอันน้อยนิดของตนเองในการวางแผนและทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ เราเสียโอกาสไปมากเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ฟังเสียงที่พระองค์บอก หรือย้ำเตือน หรือเตือนสติเรา และทำให้เราเองต้องมารับผลในทางร้ายอยู่บ่อย ๆ

ดังนั้นเราต้องกลับมาหาพระองค์ กลับมาใช้เวลาอยู่กับพระองค์ ให้มากขึ้น ให้เรากลับมามีความสนิทสนมกับพระองค์อีกครั้งและต่อเนื่อง เหมือนอย่างที่พระเยซู ได้ยกตัวอย่างแขนงและเถาองุ่น

“จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา “ ยอห์น 15:4

พระเยซูยังต้องจัดเวลาส่วนตัวในตอนเช้าเพื่อที่จะใช้เวลากับพระบิดาเช่นกัน

“ ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น “ มก.1:35

เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราแล้ว เราแค่อยู่ในที่เป็นส่วนตัว ให้เงียบสักหน่อยเพื่อเราจะได้ไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอก อันจะทำให้การพักสงบ ฟังเสียงพระวิญญาณ ไม่ชัดเจนได้ สิ่งสำคัญของการฟังเสียงพระวิญญาณ คือการที่เรามีเวลาให้กับพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ มักจะไม่ได้พูดกับเราแบบทันที ทุกครั้ง แต่เมื่อเราพูดกับพระองค์และเราเองต้องรอคอย ที่พระองค์จะพูดกับเราผ่านทางวิญญาณจิต ของเรา เป็นการสื่อสารหลักที่พระองค์มักจะทำผ่านเราทุก ๆ ครั้ง

ยิ่งเรามีเวลาให้กับพระองค์มาก ความชัดเจน รายละเอียดต่าง ๆ ที่เราต้องการให้พระองค์บอกเรา หรือบางอย่างที่พระองค์อยากจะพูดกับเราก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน

เราลองเริ่มมีเวลาในการอยู่กับพระวิญญาณมากขึ้นซิครับ แล้วเราจะเห็นถึงความแตกต่างของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีเสียงพระวิญญาณ คอยนำ คอยชี้แนะ คอยปรับทิศทางแผนของเรา ได้อย่างเกิดผลและไปถึงน้ำพระทัยของพระบิดาได้

ขอพระบิดาได้รับเกียรติมากและมากขึ้น อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.