พระเยซูรักษาลูกสาวของไยรัส นายธรรมศาลา

พระเยซูรักษาลูกสาวของไยรัส นายธรรมศาลา
มาระโก 5 : 22-23,42-43

พระเยซูเมื่อได้ยินคำอ้อนวอนของไยรัส ที่ขอให้ไปรักษาลูกสาวของท่าน พระองค์ก็ไป และพระองค์ บอกกับนายธรรมศาลานั้นว่า ” “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น”

แม้ว่า เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า จะไม่สู้ดีนัก หรือไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ หรือเหมือนว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงตรงหน้า ถ้อยคำของพระเยซู ได้ย้ำชัดว่า

1. ไม่ให้เราวิตกกังวล
2. จงมีความเชื่อ ในพระนามพระเยซู

เมื่อเราอธิษฐาน และยึดพระคำสองข้อนี้ เมื่อเราเผชิญเหตุการณ์ ต่างๆ อัศจรรย์ของพระคริสต์จะเกิดขึ้น ตามความเชื่อ และพระสัญญาของท่าน ที่มีต่อเราที่เป็นลูกของท่าน พระบิดารักเราและปรารถนาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเสมอ จงเชื่อและวางใจ
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.