ปัญญาที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า

Intimacy Wednesday 25 April 2018 
“แต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นเพราะริษยาและมีความมักใหญ่ใฝ่สูง ก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหก ปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาฝ่ายโลก ฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจ เพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ใฝ่สูง ที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่าง”
‭‭ยากอบ‬ ‭3:14-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระวจนะพูดชัดเจน ถึงเรื่อง ใจริษยา และมักใหญ่ใฝ่สูง ซึ่งเป็นปัญญาที่ไม่ได้มาจากเบื้องบน แต่มาจากโลก จากเนื้อหนัง เพราะมันจะส่งผลอันเลวร้ายไปถึงคนอื่น ทำให้วุ่นวายและเป็นการทำชั่วทุกอย่าง
 
+ เราต้องขอปัญญาที่ถูกต้องจากพระเจ้าเสมอ ไม่ให้พลาดจากทางพระเจ้า และให้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยไม่ให้ปัญญาที่ไม่ได้มาจากพระองค์ เกิดขึ้นกับลูกเลย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.