ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด

Intimacy Sunday 3 March 2019
ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด 2แต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้าน จนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้ 3เราก็เหมือนกัน เมื่อเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของภูตผีที่ครอบงำของจักรวาล กท.4:1-3
  • เราครั้งหนึ่งเคยเป็นทาสภายใต้กฎธรรมบัญญัติ ของโลกนี้ และโลกนี้ ก็มีมารซาตานซึ่งคอยปกครองอยู่ ตัวเราเองไม่สามารถที่จะชนะมันได้เลย
  • ก่อนนี้เราเปรียบเหมือนเด็ก ที่อยุ่ภายใต้ระบบโลกนี้ แต่พระบิดาก็ยังคงมองเราอยู่ตลอดเวลา และมาถึงเวลาหนึ่งที่พระบิดาของเรา เรียกเรากลับมาหาพระองค์
  • ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาต่าง  ๆของชีวิตมาได้ด้วยพระกรุณาคุณสูงสุดของพระองค์ จนทำให้เรามีวันที่ยิ่งใหญ่ และมั่นคง เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.