จงหิวกระหายพระวิญญาณ

จงหิวกระหายพระวิญญาณ
เมื่อพระวิญญาณได้สวมทับเรา เราเองก็จะได้รับประสบการณ์ที่เต็มล้นในพระองค์มากยิ่งขึ้น ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยนำเราให้ไปถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ได้ การดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่อยู่ด้วยกับเราและเป็นเพียงผู้เดียวที่จะนำหน้าและนำทางชีวิตของเราให้ไปถึงซึ่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้
แต่ละวันเราเองต้องมีใจที่หิวกระหายหาพระองค์อยู่เสมอ ความหิวกระหายนี้จะทำให้เราอยากที่จะแสวงหาพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร และไม่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นอย่างไร เมื่อเราอยากใกล้ชิดพระเจ้า จิตวิญญาณเราก็กำลังหิวกรหายที่จะใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้น
การดับกระหายในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการที่เราได้เข้ามใกล้ชิดพระบิดา พระเจ้าของเรา ด้วยการ อธิษฐาน การนมัสการ การอยู่กับพระองค์สองต่อสอง เพื่อฟังเสียงพระองค์และให้พระองค์เข้ามาสัมผัสในวิญญาณจิตของเรา จิตวิญญาณของเราจะรับการเติมเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ มันจะทำให้เราสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมในจิตวิญญาณ เราจะรู้สึกถึงสันติสุขที่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
ดังนั้นชีวิตที่หิวกระหายและแสวงหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราได้มีชีวิตที่เต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เสมอ และเราจะได้รับกำลังอย่างเต็มล้นที่จะทำให้เราได้ดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างมีพลัง และเป็นพรต่อคนอื่นได้
photo credit : หิวกระหายพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.