จงกระทำมหัศจรรย์ต่างๆซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้า

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เมื่อเจ้ากลับไปถึงอียิปต์ จงกระทำมหัศจรรย์ต่างๆซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้าแล้วนั้นต่อหน้าฟาโรห์ แต่เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง เพื่อเขาจะไม่ยอมให้พลไพร่ไป  อพย 4 : 21
สิ่งที่พระเจ้าร้บรองเรา พระองค์จะทำให้สำเร็จ ผ่านชีวิตของเรา อัศจรรย์ที่เป็นพระสัญญาของพระองค์ก็เช่นกัน พระองค์จะกระทำให้สำเร็จผ่านตัวเราเช่นกัน ดังนั้นไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ได้รับจากพระองค์ ทั้งสิ้นล้วนเป็นพระสัญญาของพระองค์ที่จะทำให้สำเร็จผ่านชีวิตเรา
เราต้องเรียกร้องพระสัญญาที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่ชีวิตของเรา เราต้องเชื่อและรับเอาไว้อย่างไม่สงสัยใด ๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.