คำอธิษฐานที่เปลี่ยนโลก

คำอธิษฐานที่เปลี่ยนโลก

 
          ชีวิตคริสเตียนของเรานั้น หัวใจสำคัญมากคือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระเจ้า ซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราทั้งหลายนี่เอง ทุกๆเช้าก่อนที่เราตื่น พระองค์ก็ได้มารอเราอยู่แล้วและตลอดทั้งวันที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน พระองค์ก็ปรารถนาที่อยากจะพูดคุยกับเรา และก่อนที่เราจะนอนพระองค์ก็จะมาส่งเราถึงข้างเตียง ความใกล้ชิดที่พระองค์อยากที่จะอยู่ด้วยกับเรานั้นก็เป็นเช่นนั้น
 
          เพราะความรักที่พระองค์ได้มอบให้แก่เรานี่เอง ผ่านโลหิตบนไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์ได้ยอมวายพระชนม์เพื่อเราทั้งหลาย และคำสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้แก่เราที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา ทำให้เราได้ยิ่งใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นวันต่อวัน
 
ทุกเช้าวันใหม่เราจึงควรอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้
 
ประการแรก อธิษฐานขอการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น 
 
        วันที่เราได้รู้จักพระเยซู เราก็กำลังถูกสร้างชีวิตขึ้นใหม่ ผ่านงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา แต่ละวันเมื่อเรายอมจำนนตัวเราต่อองค์พระเยซู เราก็ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่อย  ๆ เปลี่ยนแปลงตัวเรา ทำให้ชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนะะพระองค์มากยิ่งขึ้นวันต่อวัน และเมื่อคนเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเรา พวกเขาก็จะเห็นพระเยซูในชีวิตเรา
 
อีกประการ คือการออธิษฐานให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นทุกวัน
 
        ยิ่งเราได้พูด ได้คุยกับใครมากเท่าไร เราก็จะได้รู้จักเขามากขึ้นเท่านั้น เช่นเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ แท้จริงแล้วพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา นับได้ว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับชีวิตเล็กๆของเรา 
 
‘จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา ‘ ยอห์น 15:4 https://www.bible.com/bible/174/JHN.15.4
 
        ดังข้อพระคำที่ได้กล่าวไว้ ยิ่งเรามีชีวิตติดสนิทกับพระองค์มาก ชีวิตเราก็จะเกิดผลมากด้วยเช่นกัน แทบจะเป็นพระสัญญาที่ชัดเจนและแจ่มแจ้งเป็นอย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการจัดเวลาในการเข้าหาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ยิ่งเราตื่นแต่เช้าเข้ามาหาพระองค์ได้ก็จะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาก และหลายๆอย่างในชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
 
       ขอให้ทุกเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานที่เรียบง่าย สองประเด็นนี้ และเมื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงและใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นวันต่อวัน เท่าใด โลกใบนี้ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราทั้งหลายคือกุญแจแห่งการเปลี่ยนแปลง !!! เอเมน .
 

 

 

 

photo credit: คำอธิษฐานเปลี่ยนโลก

Leave a Comment

Your email address will not be published.