เป็นเหมือนพระเยซู

การวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณ

การวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณ การดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้น สิ่งหนึ่งที่จะวัดความเติบโตของผู้เชื่อ ไม่ได้อยู่ที่ว่า เขาเชื่อพระเจ้ามานานแค่ไหน หรือ เขาทำงาน ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าสำเร็จมากมายแค่ไหน หรือ เป็นคนที่มีชื่อเสียง มากแค่ไหน แม้กระทั่งคนที่อ่านพระคัมภีร์จบหลาย ๆ รอบ หรือเขียน วรรณกรรมคริสเตียน เขียน อรรถาธิบายพระคัมภีร์ก็ตาม แม้นั้นอาจจะเป็นการเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้บ้าง แต่หลายครั้งเราเห็นว่า คริสเตียนที่เชื่อพระเจ้ามานานบางครั้งก็บันดาลโทสะ อย่างกับคนที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เลย และทำให้พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ การวัดความเติบโตที่แท้จริง ต้องวัดเมื่อเขาเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นจึงจะเป็นการวัดความเติบโตที่ดีที่สุด การตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ๆ ณ เวลานั้น จะทำให้เราเห็นตัวเราเองดีที่สุด เมื่อเราถ่อมใจเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ เราจะสามารถบอกตัวเองได้ว่า เราเติบโตกับพระเจ้ามากเพียงใด การตอบสนองต่อสถานการณ์ จะรวมถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรา ไมว่าจะเป็นเรื่อง การทำงาน การตอบสนองต่อแรงกดดัน คำพูดของคนรอบข้าง คำพูดใส่ร้าย คำพูดถากถาง หรือการที่เราพูดบางสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ คำสบถ คำพูดประชด หรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องรอคอย อดทน ณ เวลานั้น เราจะรู้ตัวเราเลยว่า เราขอบคุณหรือเราบ่นต่อว่าพระเจ้า เราเท่านั้นที่รู้ อีกประการคือ …

การวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณ Read More »

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์

  การตอบสนองของพระเยซูคริสต์   คนเราชอบพูดถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม เรามีกฎหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ได้ให้ไว้กับเราเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา บางคนใช้ไปในทางที่ไม่ถูก บางคนเอาเปรียบคนอื่นด้วยสิทธิ์ที่คนอื่นอาจไม่รู้ บางคนไม่อยากมีเรื่องกับคนอื่นเพราะอาจไปเจอคนที่มีอำนาจ หรือเป็นผู้มีอิทธิพล ก็เลยต้องยอมเสียสิทธิ์นั่นไป   เมื่อเรามาดูแบบอย่างจากพระเยซูผู้ที่ได้มาไถ่บาปชีวิตเราด้วยชีวิตของพระองค์เพราะความรักมากมายที่พระองค์มอบให้แก่เรา ตลอดในช่วงเวลาที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เราได้เห็นว่าพระองค์ทำหลายๆ อย่างที่เป็นสิ่งดีมากมาย และในหลายๆ เหตุการณ์พระองค์ก็ได้ช่วยเหลือคนมากมายโดยที่ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน มีเพียงแต่แผ่นดินของพระบิดาและการกลับใจใหม่เท่านั้นที่พระองค์ปราถนาอยากให้พวกเขาได้รับ ซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นผลดีแก่พวกเขานั่นเอง   ตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างนึงคือการใช้สิทธิของพระเยซู เมื่อมีคนกล่าวหาพระองค์อย่างผิดๆ เอาพยานเท็จมาใส่ร้าย รวมถึงการกล่าวว่าพระองค์ด้วยถ้อยคำรุนแรง มากยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังถูกกระทำ ทำให้พระองค์ต้องบาดเจ็บอย่างมาก แต่ไม่มีตอนไหนเลยที่พระองค์จะตอบโต้ หรือว่ากลับไปแรงๆ ด้วยความหยาบคาย หรือตอบโต้ด้วยกระทำแม้จะเป็นการป้องกันตัวเองก็ตาม     ‘เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม ‘ 1 เปโตร 2:23 https://www.bible.com/bible/275/1PE.2.23   นี่คือสิทธิที่พระเจ้าผู้สร้างโลกได้ให้กับเราเป็นแบบอย่าง คือไม่ตอบโต้ใด  ๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ฝากทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่จะพิพากษาแทนเรา ฟังดูเหมือนเราไม่มีสิทธิใด  ๆ เลย แต่ลองคิดดูให้ดีนะครับ ในช่วงเวลาแบบนั้น อารมณ์ต่าง …

การตอบสนองของพระเยซูคริสต์ Read More »