มีชีวิตเพื่อพระเยซู

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด           ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมาก แม้ท่านเองจะทำบาปที่ใหญ่หลวง แต่มื่อท่านได้กลับใจ ยาเวห์ทรงยกโทษบาปให้แก่ท่านแม้ท่านยังต้องรับผลในการกระทำนั้น ท่านก็ยังเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรพระองค์   และในวาระสุดท้ายของท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ตรัสผ่านตัวท่าน ในพระวจนะ ที่กล่าวว่า ‘“พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้ตรัสทางข้าพเจ้า พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า ‘ 2 ซามูเอล 23:2 https://www.bible.com/bible/174/2SA.23.2   ท่านได้พูดกล่าวถึงชีวิตของท่านและลูกหลานเองจะรับการดูแลจากยาเวห์ และศัตรูจะยืนอยู่ต่อหน้าท่านก็ไม่อาจเป็นได้ ทำให้เราเห็นได้ว่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดพระคัมภีร์และอยู่กับคนที่ พระองค์ทรงเรียกอย่างเจาะจง     เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทำงานมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม บางคนจะได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อทำการงานบางอย่างอย่างเจาะจงเพื่อพระนามยาเวห์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวกันนี้ ก็ได้อยู่ในเราทั้งหลายในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นกัน ฤทธิ์เดช หมายสำคัญและการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนด้วย   ถ้อยคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด ก็เป็นเรื่องเจาะจงถึงชีวิตของท่านและการจัดสรร การดูแล และการนำของพระองค์ เราจึงรับรู้ได้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะพูดกับเราในวิถึชีวิต ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิต ด้วยเช่นกัน เราต้องใส่ใจ และรอคอย สงบนิ่งที่จะมีเวลาอย่างเจาะจงในการฟังเสียงที่พระองค์ จะได้พูดกับเรา สิ่งนี้สำคัญมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่น่าตื่นเต้น นี้    photo …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด Read More »

Intimacy Monday 16 April 2018

Intimacy Monday 16 April 2018 “เช่นเดียวกัน ราหับหญิงโสเภณีก็ถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ? เมื่อนางได้ต้อนรับพวกผู้สอดแนม และส่งเขาทั้งหลายไปโดยทางอื่น” ‭‭ยากอบ‬ ‭2:25‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/jas.2.25.thsv11   + หญิงราหับ เธอได้ยินเรื่องราวพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์มาก่อนหน้านี้ และเธอมีความยำเกรงพระเจ้า และพร้อมที่จะทำตามคนสอดแนม เธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และมีฤทธิ์เดช และเธอได้ทำ ในการช่วยเหลือคนสอดแนม   + ผลของการกระทำที่สะท้อนความเชื่อ ทำให้เธอไม่ตาย คือถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะความเชื่อ   + เราต้องแสดงออกการกระทำเพื่อสะท้อนความเชื่อของเรา อยู่เสมอ อาเมน     ชีวิตในพระเยซู ชีวิตอธิษฐาน งานพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคำนำชีวิต เติบโตในพระคริสต์ ชีวิตอธิษฐานและงานพระวิญญาณบริสุทธิ์  

Intimacy Sunday 1 April 2018

Intimacy Sunday 1 April 2018 “เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาษดื่น และด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้” ‭‭ยากอบ‬ ‭1:20-21‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.1.20-21.thsv11 + ความโกรธของเราไม่มีสิ่งดีใดๆเลย มีแต่จะทำให้เราจากความชอบธรรมไป ต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราไม่มีอารมณ์โกรธเข่นนั้น + เมื่อมีความโกรธ ความชั่วร้ายต่างๆ ก็จะตามเจ้ามาในชีวิต ยิ่งทำให้ชีวิตแย่ลง + ทางแก้ไขตามพระคำนี่คือ ขจัดความโกรธ ด้วยใจอ่อนสุภาพ จากพระวิญญาณภายในเรา และใส่พระวจนะเข้าไปในชีวิต เพื่อให้จิตวิญญาณเข้มแข็ง และรอดจากการถูกครอบงำนี้