7 สิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตการอดอาหาร

7 สิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตการอดอาหาร ผมขอหยิบยกเรื่องราวการอดอาหารจากหนังสือที่เขียนโดย ไมค์ บิคเคิล ผู้ก่อตั้ง IHOP-KC ( International House Of Prayer – Kansas City )  ซึ่งเป็นอันตรายที่ควระมัดระวังสำหรับชีวิตการอดอาหารของคริสเตียน ผมสรุปมาเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ได้จดจำง่ายและนำไปใช้ต่อไป การหลอกลวงและหลักคำสอนของมารซาตาน เพราะว่าคนพวกนั้นเป็นอัครทูตปลอม เป็นคนงานที่หลอกลวง พวกที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ 2 โครินธ์ 11:13 ไมค์ บิคเคิลกล่าวว่า การอดอาหารเป็นเหมือนระเบิดไดนาโม คือมีพลังมหาศาลสามาถใช้ในทางดีหรือชั่วก็ได้ ผลที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณก็มีพลังเสมอไม่เคยเป็นกลาง นี่เป็นจุดสำคัญสูงสุดเพราะศัตรูต้องการให้เราหลงไปในความมืดโดยไม่รู้ตัว และก่อนที่ พระเยซูจะเสด็จกลับมา การล่อลวงก็จะมีมาอย่างมาก  เราต้องระวัง เป็นพิเศษในระหว่างอดอาหารและพยายามเน้นความสินทสนมกับพระเยซูเพียงอย่างเดียวโดยไม่ปฎิสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นการติดต่อกับพระกายของพระคริสต์ด้วย และต้องแช่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเป็นสองเท่า และยินดีเปิดใจให้ผู้มีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณตักเตือนเราได้ด้วย   การแยกตัว อันตรายทีสองนี้ก็น่ากลัวเช่นกัน คือการแยกตัวซึ่งคนที่อดอาหารเป็นประจำจะหลงไปได้ง่ายเมื่อแยกตัวออกจากพระกายของพระคริสต์ การอดอาหารต้องควบคู่ไปกับการถ่อมใจมก ๆ และพึ่งพิงซึ่งกันและกันอย่างชอบธรรมเพื่อรักษาตัวเองไว้จากความคิดผิด ๆ เพราะเราก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ในตัวเองยังตต้องการการเสริมสร้างกันและกัน   อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์เรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตด้วยการอดอาหารเพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พระบัญญัติ 2 ข้อใหญ่สำเร็จ นั่นคือรักพระเจ้าและรักคนอื่น …

7 สิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อวิถีชีวิตการอดอาหาร Read More »