Pentecost day เพนเตคอส

เพนเตคอส

ที่แห่งเดียวกัน 2ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น 3และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคน 4พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด กิจการ 2 : 1-4

ฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมา และพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็ได้เข้ามาทำงานอยู่ในชีวิต วิญญาณจิตของเรา ตามที่ พระเยซูคริสต์ได้สัญญา เอาไว้

วันนี้เป็นวันที่เราได้ระลึกถึงการลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะช่วยสานงานของพระบิดาให้สำเร็จโดยทำงานร่วมกับเหล่าผู้เชื่ออย่างเราทั้งหลาย ในการนำฤทธิ์อำนาจจากพระองค์ มาให้แก่เรา

เราทั้งหลายจึงเป็นคนสำคัญสำหรับการทำงานของพระบิดาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตและวิญญาณจิตเราต้องพร้อมที่จะรับการเทลงมาของฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีมาอย่างเต็มขนาด

ฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะนำการฟื้นฟูมาถึงชีวิต การงาน และพระราชกิจของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม และการนำทิศทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา จะนำเราไปถึงตามน้ำพระทัยของพระองค์

ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดนำ ผู้ช่วยที่แสนดี คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ มาอยู่ในชีวิต คอยเป็นกำลังใจ และปลอบประโลมใจเราอยู่เสมอ สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.