Category: ชีวิตอธิษฐาน

อธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์ หาคำตอบชีวิต ความรักแท้ในโลกนี้มีอยู่จริง ในทาพระเยซู พระเยซูรักคุณมาก

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม

วันนี้ยังเป็นวันอัศจรรย์ของเราอยู่ไหม ท่ามกลางความวุ่นวายต่าง ๆ และภาระที่เราต้องแบกรับนับเรื่องแทบไม่ไหว หลายสิ่งก็อาจทำให้เราเหนื่อยอ่อน อ่อนแอ หรืออาจทำให้เราท้อแท้ใจในการดำเนินชีวิตอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมั่นใจได้คือ พระบิดาผู้อยู่ในฟ้าสวรรค์กำลังเพ่งมองมาที่เราและเชื่อแน่ว่าพระองค์เปรมปรีดิ์กับชีวิตเรา เพราะพระองค์รักเรา และกำลังนำสิ่งดีมากมายบนโลกนี้มาให้แก่เรา   เราต้องรู้และต้องตระหนักก่อนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเราจะรู้ว่านี่เป็นอัศจรรย์ในแต่ละวันที่พระบิดาโปรดให้เรามีลมหายใจอยู่ อัศจรรย์ที่พระเจ้ารักอย่างที่เราเป็น เราเคยได้คิดไหมว่า ทุกเช้าวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นและเรายังมีลมหายใจอยู่ นับว่าเป็นพระเมตตาคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรา เป็นดังของขวัญล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่ง พระองค์ไม่ได้มองเลยว่า เมื่อวานนี้ชีวิตเราจะล้มเหลวแค่ไหน หรือเราทำให้พระองค์เสียพระทัยมากอย่างไร เราเองอาจจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการอธิษฐาน สารภาพความบาป และเมื่อหัวเราถึงหมอนและหลับตาลง ร่างกาย เราได้พักผ่อน เมื่อเราตื่นขึ้น ทุกอย่างก็เหมือนกับการเริ่มต้นวันใหม่   […]

Read More

นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก

นิมิตที่พระเจ้าสำแดงแก่มนุษย์ครั้งแรก   นิมิตที่พระเจ้าได้สำแดงแก่มนุษย์ที่พบได้จากพระคัมภีร์ คือตอนที่พระยาเวห์ได้สำแดงนิมิตแก่อับราม ใน พระธรรม ปฐก 15 :1 นี่เป็นการสำแดงนิมิตครั้งแรกที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ก่อนนี้พระองค์ก็สำแดงด้วยการสื่อสารกับมนุษย์เรื่อยมา แม้แต่อับรามเองที่พระองค์ได้พูดกับท่านเพื่อนำท่านออกมาแล้วไปยังดินแดนที่เป็นพระสัญญา   ในช่วงเวลานี้ พระองค์ได้มีการสำแดงที่แตกต่างออกไป โดยพระวจนะกล่าวว่า “ ภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาห์เวห์มาถึงอับรามทางนิมิตว่า “อับรามเอ๋ย เจ้าอย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้า บำเหน็จของเจ้าจะมากมายนัก” ” ปฐก 15:1     ถ้อยคำของพระองค์มาเป็นพระดำรัส เป็นคำพูด เป็นถ้อยคำ ได้มีมาถึงอับรามอย่างเจาะจง […]

Read More