Category: พระคำนำชีวิต !!

พระคำพระเจ้าเป็นโคมส่องเท้าให้พบคำตอบของชีวิต นำชีวิตให้พบสันติสุขแท้ รักท้ และจะรู้ว่ามีคนที่รักเรามาก ๆ รออยู่

ใคร่ครวญพระธรรมยูดา

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์” ‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬ https://www.bible.com/275/jud.1.1.th1971 ยูดาห์เป็นอีกคนที่มีบทบาทต่อพระราชกิจของพระเจ้านับแต่ที่sdเยซูได้กลับสู่สรวรรค์ และท่านเอง ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูตั้งแต่แรก แม้ว่าท่านจะใกล้ชิดกับพระเยซูในฐานะน้องชายก็ตาม แต่หลังจากการฟิ้นคืนพระชนม์ ยูดาห์จึงกลับใจ และได้มีส่วนอย่างมากในการเป็นผู้นำที่กรุงเยรูซาเล็ม หลายครั้งคนที่เราคาดหวังให้เขาได้มาหาพระเจ้า และเราเชื่อว่าเขาจะเป็นพรกับคนอื่นๆ ได้ นั้น ก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อในเวลาที่เราต้องการ แต่พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ เราทำหน้าที่ในการประกาศ และสำแดง ช่วยเหลือและอธิษฐานเผื่อ อย่างซื่อสัตย์ และพระองค์จะเป็นผู้ที่นำวิญญาณของเขา มาเมื่อถึงเวลา

Read More

นำวิญญาณจิตกลับมาหาพระบิดา

Intimacy Saturday 19 May 2018  “พี่น้องของข้าพเจ้า ถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมา ให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตาย และจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:19-20‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.19-20.thsv11   + ทุกๆวัน มีคนกำลังจะตาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไร ถ้าเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาก็ไม่อาจรอดได้   + เรามีหน้าที่ ที่สำคัญในการนำวิญญาณจิตคนมากมาย กลับมาหาพระบิดา ผ่านทาง พระเยซู เราต้องซื่อสัตย์ในการนี้  มีวิญญาณจิตอีกมากที่ต้องการความรอดนิรันดร์ […]

Read More

เชื่อแบบเอลียาห์

Intimacy Friday 18 May 2018  “เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน และเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่ง สวรรค์ก็ให้ฝน และแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมัน” ‭‭ยากอบ‬ ‭5:17-18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/jas.5.17-18.thsv11   + ตัวอย่างของเอลียาห์ ทำให้เราเห็นว่าพระบิดาเรียกคนธรรมดาและใช้คนธรรมดาในการทำงานของพระองค์ ท่าน อธิษฐานอย่างจริงจัง ให้ฝนไม่ตกและให้ฝนตกในเวลาที่ท่าน อธิษฐาน   + คำอธิษฐานยิ่งใหญ่มากกว่า สิ่งที่เราคาดคิดนัก และเป็นสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราจะสามารถทำให้สิ่งไม่ธรรมดาเกิดขึ้นได้   + […]

Read More