Category: พระคำนำชีวิต !!

พระคำพระเจ้าเป็นโคมส่องเท้าให้พบคำตอบของชีวิต นำชีวิตให้พบสันติสุขแท้ รักท้ และจะรู้ว่ามีคนที่รักเรามาก ๆ รออยู่

Intimacy Saturday 17 February 2018 ความเชื่อของอับราฮัม

Intimacy Saturday 17 February 2018 “โดยความเชื่อ เมื่ออับ‌รา‌ฮัมถูกลอง‍ใจ จึงได้ถวายอิส‌อัคเป็นเครื่อง‍บูชา และท่านผู้ได้รับ‍พระ‍สัญญา ก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตร‍ชายคนเดียวของท่าน คือบุตรคนที่มีพระ‍ดำรัสว่า “เขาจะเรียกเชื้อ‍สายของท่านทางสายอิส‌อัค” ท่านเชื่อว่าพระ‍เจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ ฉะนั้นโดยอุปมาแล้ว ท่านได้รับบุตรคืนมา” ‭‭ฮีบรู‬ ‭11:17-19‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.11.17-19.thsv11 + ความเชื่อในพระบิดา ถูกใช้ในทุกๆสถานการณ์ที่จะทำให้ชีวิตเราจำเริญขึ้น และเข้าใจแผนการของพระองค์ + พระบิดาทดสอบความเชื่ออับราฮัมในการถวายบุตร และอับราฮัมได้เลือกเชื่อในพระเจ้าเพราะท่านมีความเชื่อว่า พระบิดาจะได้ประทานบุตรคืนมา ท่านจึงไม่ได้สงสัยในการทรงเรียกนั้น + สิ่งที่ท่านทำได้สะท้อน […]

Read More

พระสัญญาที่ดีกว่า

Intimacy Friday 16 February 2018 “คนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่ และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆ ที่ทรงสัญญาไว้ แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดี และยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก เพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า พวกเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเอง ถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมานั้น พวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้ แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์ เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา เพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้ว” ‭‭ฮีบรู‬ ‭11:13-16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.11.13-16.thsv11 + หลายคนที่พระวจนะได้กล่าวถึงความเชื่อของพวกเขา ๆ เองก็ไม่ได้รับสิ่งที่พระบิดาได้สัญญาเอาไว้ เพราะเสียชีวิตไปก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือพวกเขากำลังสนใจสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งเป็นนิรันดร์กว่า และพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับไป + […]

Read More

Intimacy Thursday 15 February 2018  ความเชื่อแบบอับราฮัม

Intimacy Thursday 15 February 2018  “โดยความเชื่อ อับ‌รา‌ฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตร แม้ท่านชรามากแล้ว และนางซา‌ราห์เองก็เป็นหมัน เพราะท่านถือ‍ว่าพระ‍องค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อ‍สัตย์ เหตุ‍ฉะนั้น จากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้น ก็ทำให้มีผู้สืบ‍เชื้อ‍สายเกิดมามาก‍มายดังดวง‍ดาวในท้อง‍ฟ้า และดังเม็ด‍ทรายอันนับ‍ไม่‍ถ้วนที่ฝั่ง‍ทะเล” ‭‭ฮีบรู‬ ‭11:11-12‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.11.11-12.thsv1 + เพราะอับราฮัมมีความเชื่อเกินกว่า สายตาและการรับรู้ด้านธรรมชาติ พระเจ้าจึงประทานบุตรให้แก่ท่าน ในสภาพกายที่ชราแล้ว   + อับราฮัมวางใจในพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์ และสิ่งนั้นเป็นที่พอพระทัยพระองค์ + และมากกว่านั้น พระสัญญาที่มีมาถึงอับราฮัมในการที่จะมีลูกดกทวีคูณก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมา  […]

Read More