ชีวิตในพระคริสต์

พระเยซูเชื่อฟังโดยการทนทุกข์

พระเยซูเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ แม้ว่าการมาบนโลกของพระเยซูคริสต์เพื่อจะมาไถ่บาปด้วยการตายบนไม้กางเขน ก็ตาม ความเจ็บปวดและทรมานบนไม้กางเขนนั้นก็มีมากมายแสนสาหัสอยู่แล้ว แต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น มีอีกหลายเหตุการณ์ที่พระองค์ยอมทนทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระบิดาและทำตามพระทัยของพระบิดาให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การถูกตามเอาชีวิต การถูกโบยตี การถูกตบพระพักตร์ การถ่มน้ำลาย และถูกดูหมิ่นต่าง ๆ มากมาย พระองค์ยอมทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่พระบิดา เราต้องเชื่อฟังพระบิดาเช่นนี้ เช่นเดียวกับที่พระเยซูได้กระทำแล้ว โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรา 1. ยอมไม่มีเกียรติเพื่อให้พระเยซูได้รับเกียรติผ่านชีวิต 2. เชื่อฟังโดยการยินดีทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ 3. ไม่ปฏิเสธการเขนของพระคริสต์ 4. รับรู้ว่า ความอดทนต่อการข่มเหงในความเชื่อบนโลก เทียบไม่ได้กับชีวิตนิรันดร บนสวรรค์ “ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ ” ฮบ.5:8 เวลาบนโลกนี้สั้นนัก และการกลับมาของพระเยซูยังรอเวลาอยู่ ภัยพิบัติและการข่มเหงนั้น ทวีขึ้น เราต้องตัดสินใจเดินด้วยกำลังความรักและฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยม ชาโลม การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020 ชีวิตอธิษฐาน ชีวิตในพระคริสต์ ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ