4 สิ่งของคนอธรรม จาก ยูดา

คนเหล่านี้เป็นพวกช่างบ่นช่างติ ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเอง และปากของพวกเขาคุยโวโอ้อวด และยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตน ยูดา16

ยูดากล่าวถึงคนกลุ่มนี้ต่อไปถึงใน 4 สิ่งของคนอธรรม
1. พวกเขาเป็นคนช่างบ่นช่างติ เหมือนอย่างอิสราเองที่บ่นต่อว่าโมเสส และพันธสัญญาใหม่ก็กล่าวไว้เช่นกัน

1 คร.10:10 ” อย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้วต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต”

2.อีกทั้งยังดำเนินตามความปรารถนาชั่วของพวกเขาเอง คือดำเนินชีวิตด้วยความบาป ชั่วร้าย ภายในตัวเขาที่ไม่มีพระเจ้าในชีวิต
3.ปากที่พูดจาโอ้อวด ทั้งที่ตนเองไม่มีอะไรเลย นั่นรวมถึง ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง พวกเขาก็ไม่มี จึงเป็นคำพูดที่ออกมาจากท่าทีบาปชั่วทั้งสิ้น
4.ยกยอเพื่อหวังผลประโยชน์ เป็นคำพูดที่มาจากใจที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า ไม่มีพระเจ้า

เราต้องรักษาใจขอพระเจ้า ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตเรา ขอพระวิญญาณเป็นกำลังให้เราทั้งหลาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.