ยูดาย้ำเรื่องการต่อสู้ในเรื่องความรอดในพระเยซู

ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกัน แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า จำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไป ยูดา 1:3 (2)

ยูดาได้ให้น้ำหนักถึงหลักความเชื่อในพระเยซูที่ต้องใส่ใจอย่างมาก ท่านเขียนเจาะจงไปยังผู้เชื่อแต่ละคนที่ได้รับความรอดจากความเชื่อในพระเยซูนี้ ที่จะต้องต่อสู้กับความเชื่อผิด  ๆ อย่างแข็งแรงและดุดัน เพื่อไม่ให้ความเชื่อผิด ๆ เหล่านั้นมาทำให้พระกิตติคุณหม่นหมองไป 

เพราะความรอดนั้นเป็นพระคุณที่ได้มาเปล่า  ๆ ดังนั้นอาจทำให้บางคนไม่เห็นคุณค่า การที่ยูดาได้วิงวอนต่อผู้เชื่อย่างเจาะจงถึงการรักษาความเชื่อนี้ จึงมีผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราด้วยเช่นกัน เราต้องต่อสู้เพื่อรักษาจุดยืน ความเชื่อคริสเตียนอย่างแข็งขันที่สุด 

Leave a Comment

Your email address will not be published.