2 เธสะโลนิกา 1:4 TH1971

ฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านทั้งหลายต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้า ในเรื่องความทรหด และความเชื่อของท่านในยามที่ท่านถูกข่มเหงนานาประการ และที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้น

2 เธสะโลนิกา 1:4 TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.