2 ทิโมธี 3:14

2 ทิโมธี 3:14

แต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคง ท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด

Leave a Comment

Your email address will not be published.