พระเจ้าบอกกับโมเสสถึงเรื่องการที่พระองค์จะนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ แต่จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้กษัตริย์อียิปต์ไม่ยอมให้พวกเขาไป แล้วพระองค์จะนำภัยพิบัติมาถึงชนชาติอียิปต์ และในที่สุดพวกเขาจะได้ออกจากอียิปต์ และจะเป็นที่โปรดปรานของคนอียิปต์ด้วย อพย 3.18-22
ในสภาวะที่เรายังต้องเผชิญกับอุปสรรคที่จากจะเดินผ่านไปได้ ในช่วงเวลานึง เราเห็นว่าพระองค์ได้มีวิธีการที่จะช่วยเหลือลูกหลานของพระองค์อย่างเป็นขั้นตอน เราเองก็เช่นกัน เมื่อเราใส่ใจ ไวในการฟังเสียงของพระวิญญาณ พระองค์จะเปิดเผยและบอกให้เราได้รู้ถึง วิธีการ แนวทางที่พระองค์จะได้นำเราไปในแต่ละย่างก้าว อาจเป็นย่างก้าวที่ช้า แต่จะเป็นย่างก้าวที่มั่นคง และจะเป็นหนทางที่จะนำเราไปถึงสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ จงเชื่อในวิถีของพระองค์ด้วยสุดใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.